ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ | newswit

EXIM BANK มอบทุนการศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการประกอบอาชีพ
EXIM BANK มอบทุนการศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการประกอบอาชีพ
ผ่านมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ – 17 Aug
ครบรอบ 16 ปี สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
ครบรอบ 16 ปี สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
สมาชิกร่วมใจบริจาค มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ส่งเสริมโอกาสให้กับผู้พิการในประเทศไทย – Aug 2020
ภาพข่าว: มกอช. ร่วมแสดงความยินดี
ภาพข่าว: มกอช. ร่วมแสดงความยินดี
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบ 7 ปี – Jan 2020
ภาพข่าว: EXIM BANK มอบทุนการศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์
ภาพข่าว: EXIM BANK มอบทุนการศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์
พร้อมสนับสนุนการปรับปรุงหอพักและของใช้จำเป็นให้แก่ผู้พิการมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ – Jun 2019
ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนเงินทุนการศึกษา
ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนเงินทุนการศึกษา
การปรับปรุงอาคารหอพัก และของใช้จำเป็น ให้แก่ผู้พิการมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จ.นนทบุรี – Oct 2018
ภาพข่าว: แกรนด์โฮม ร่วมมอบเงินสนับสนุนสร้างอาคาร
ภาพข่าว: แกรนด์โฮม ร่วมมอบเงินสนับสนุนสร้างอาคาร
'ร่วมทางฝัน' ให้กับ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ – คุณพีระพัฒน์ ทยานุวัฒน์ (คนซ้าย) Jul 2018
ภาพข่าว: เสนาฯ ร่วมเปิด “อาคารร่วมทางฝัน”
ภาพข่าว: เสนาฯ ร่วมเปิด “อาคารร่วมทางฝัน”
สานต่อเจตนารมณ์ 'อยู่ เพื่อ ให้’ – Jul 2018
ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนก่อสร้างอาคารร่วมทางฝันของมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ
ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนก่อสร้างอาคารร่วมทางฝันของมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ
จ.นนทบุรี – สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร โทร. 0 2271 3700, 0 Jul 2018
ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน
ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน
มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จ.นนทบุรี – Mar 2017
ภาพข่าว: EXIM ปันน้ำใจ มอบทุนฯ
ภาพข่าว: EXIM ปันน้ำใจ มอบทุนฯ
เป็นปีที่ 5 ให้น้องผู้พิการ – Jun 2016
ภาพข่าว: EXIM BANK มอบทุนการศึกษาแก่ผู้พิการ
ภาพข่าว: EXIM BANK มอบทุนการศึกษาแก่ผู้พิการ
มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จ.นนทบุรี – สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร โทร. 0 May 2016
ภาพข่าว: สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านทำบุญครบรอบ 11 ปี มอบเงินบริจาคมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ –
ภาพข่าว: EXIM BANK มอบทุนการศึกษาแก่ผู้พิการมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จ.นนทบุรี – สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 1140-6
ภาพข่าว: ดอนเมืองโทลล์เวย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้พิการ
ภาพข่าว: ดอนเมืองโทลล์เวย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้พิการ
ณ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ – Oct 2014
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านทำบุญครบรอบ 10ปี มอบเงินบริจาคมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ –
ภาพข่าว: EXIM BANK มอบทุนการศึกษาแก่ผู้พิการ
ภาพข่าว: EXIM BANK มอบทุนการศึกษาแก่ผู้พิการ
มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี – Feb 2014
ภาพข่าว: สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมสนับสนุนพัฒนาวิชาชีพมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ – กรุงเทพฯ--24 ต.ค.--พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง (ที่1จากซ้าย) นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ กับนายปราโมทย์ โชติมงคล (ที่ 3 จากซ้าย) อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ
มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จัดงานมอบวุฒิบัตร แก่นักเรียนพิการ ที่จบหลักสูตรคอมพิวเตอร์ – กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ซึ่งได้รับการประกาศรับรองจากกระทรวงการคลัง ให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ลำดับที่ 1089 ดำเนินงานด้วยคนพิการเป็นส่วนใหญ่ มาเป็นระยะเวลากว่า 17 ปี มีนักเรียนพิการ ที่จบจากที่นี้ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน นักเรียนที่มีความพิการทางกายและการเคลื่อนไหว
Leona ร่วมสร้างสรรค์สังคม มอบทุนการศึกษาให้แก่ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ปากเกร็ด – กรุงเทพฯ--3 มิ.ย.--โกรว์ ริช เอ็นเทอร์ไพรซ์ คุณ วิชิต อำนวยรักษ์สกุล ประธานกรรมการ บริษัท โกรว์ ริช เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด ผู้จัดจำหน่าย เครื่องเล่นDVD ไมโครซิสเต็ม แบรนด์ LEONA โทรศัพท์มือถือ Dphone GPS Navigator แบรนด์ Pierre Gardin และ Leona ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนคนพิการ ณ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ปากเกร็ด
ภาพข่าว: ลีโอน่าคืนกำไรสู่สังคมบริจาคสิ่งของแก่มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ – กรุงเทพฯ--8 ก.ค.--โกรว์ ริช เอ็นเทอร์ไพรซ์ คุณวิชิต อำนวยรักษ์สกุล ประธานกรรมการ บริษัท โกรว์ ริช เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด ผู้จัดจำหน่าย เครื่องเล่น ดีวีดี ไมโครซิสเต็ม เอ็มพี 3 เอ็มพี 4 โฮมเธียร์เตอร์ ภายใต้ตราสินค้า ลีโอน่า (LEONA) และโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อดีโฟน (Dphone) ได้ตระหนักถึงความสำคัญและศักยภาพของผู้พิการ และเล็งเห็นว่ายังมีผู้พิการที่ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่อีกมากมาย
กรมพัฒน์ฯ ฝึกอบรมคอมฯให้คนพิการหูหนวก – กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--กรมพัฒน์ฯ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จัดฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟฟิคสำหรับคนพิการทางการได้ยิน เปิดโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้พิการ นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้สนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ผู้พิการมาโดยตลอด
โครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน – กรุงเทพฯ--1 ส.ค.--คบคิด นายสมาน รุธิรพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดอคคิวเมนท์ พาร์เซล เอ็กซ์เพรส จำกัด (DPEX ) และพนักงาน ร่วมถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกกับตัวแทนมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จังหวัด นนทบุรี ในโอกาสที่ได้ร่วมจับคู่การทำความดีกับโครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืนซึ่งได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ร่วมพัฒนา และส่งเสริมการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับคนพิการ
เจ โชว์ลีลาอดีตแชมป์โลก สอนหนุ่มพิการขับเจ็ตสกี ติดตามในรายการ เจ วาไรตี้ วันพุธที่ 15 ต.ค. เวลา 22.20 น. ทางช่อง 7 – กรุงเทพฯ--13 ต.ค.--มีเดีย ออฟ มีเดียส์ พิธีกรหนุ่ม เจตริน วรรธนะสิน ยิ้มกริ่ม เมื่อมีหนุ่มน้อยจากมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการร่อนจดหมายเข้ามายังรายการ เจ วาไรตี้ "น้องแบงค์ เป็นแฟนคลับพี่เจ อยากให้พี่เจช่วยสอนเล่นเจ็ตสกีให้ด้วยครับ" และในวันพุธนี้ (15 ต.ค.) พี่เจเขาเทคิวให้เต็มที่เพื่อลุยสนามจริงที่บึงสบาย ย่านบางนา
มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ รับสมัครคนพิการเรียนคอมพิวเตอร์ฟรี – กรุงเทพฯ--28 ก.ย.--มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ นางสาวนพเก้า ตรีนก ประชาสัมพันธ์มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ แจ้งว่า มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เปิดสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการโดยผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงาน รวมถึงบัญชีเบื้องต้น และภาษาอังกฤษ โดยมีระยะเวลาฝึกอบรม 6