มูลนิธิสยามกัมมาจลเปิดตัวหนังสือ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

เปิดตัว เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่ ของขวัญปีใหม่ของพ่อแม่และครูพัฒนาลูก(ศิษย์) เป็นคน สมองดี ดาวน์โหลดฟรีที่เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล

๐๔ ม.ค. ๒๐๑๗ ๐๙:๔๖

กรุงเทพฯ-4 ม.ค.-มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสยามกัมมาจลเปิดตัวหนังสือ เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่ ต้อนรับปีใหม่ ผลงานเขียนเล่มใหม่ล่าสุดโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดให้ผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือฉบับเต็มไปอ่านได้ฟรี ได้แล้ววันนี้ หนังสือ เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่

เปิดตัว เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่ ของขวัญปีใหม่ของพ่อแม่และครูพัฒนาลูก(ศิษย์) เป็นคน สมองดี ดาวน์โหลดฟรีที่เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล

๒๘ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๕๒

กรุงเทพฯ-28 ธ.ค.-มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสยามกัมมาจลเปิดตัวหนังสือ เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่ ต้อนรับปีใหม่ ผลงานเขียนเล่มใหม่ล่าสุดโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดให้ผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือฉบับเต็มไปอ่านได้ฟรี ได้แล้ววันนี้

เปิดตัวหนังสือ เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง กุญแจสำคัญที่เปลี่ยนแปลงตนเอง ดาวน์โหลดฟรีที่เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล

๐๓ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๕๗

กรุงเทพฯ-3 ธ.ค.-มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสยามกัมมาจลเปิดตัวหนังสือ เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ผลงานเขียนเล่มใหม่ล่าสุด โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดให้ผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือฉบับเต็มไปอ่านได้ฟรี!

เปิดตัว สอนเด็กให้เป็นคนดี คู่มือพ่อแม่และครูในศตวรรษที่ 21 ดาวน์โหลดฟรีที่เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล

๐๔ พ.ย. ๒๐๑๔ ๐๙:๔๖

กรุงเทพฯ-4 พ.ย.-มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสยามกัมมาจลเปิดตัวหนังสือ สอนเด็กให้เป็นคนดี ผลงานเขียนเล่มใหม่ล่าสุดโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดให้ผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือฉบับเต็มไปอ่านได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หนังสือ สอนเด็กให้เป็นคนดี