ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิมิตซูบิชิ | newswit

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
และกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric สนับสนุนโครงการประทีปเด็กไทย เพื่อส่งมอบโอกาสทางการศึกษา เป็นปีที่ 7 – 24 Oct
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
สานต่อโอกาสการศึกษา มอบทุน 1.2 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 31 – นายเทสึยะ ชิโนะฮารา รองประธานกรรมการ 02 Oct
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
ร่วมกับ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย เปิดบ้านจัดกิจกรรม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ปีที่ 8 – กิจกรรม 18 Sep
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เดินหน้าลดโลกร้อนคืนความสมบูรณ์ให้ป่า จ.ปราจีนบุรี – 26 Jun
กรุงศรีต้อนรับประธานมูลนิธิมิตซูบิชิ
กรุงศรีต้อนรับประธานมูลนิธิมิตซูบิชิ
ยูเอฟเจ ในโอกาสมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย – ตลอดระยะเวลา 39 ปีที่ผ่านมามูลนิธิมิตซูบิชิ Mar 2023
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
และกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric สนับสนุนโครงการประทีปเด็กไทย ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 6 – นายฮิโระอากิ คอนโด้ Nov 2022
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
มอบทุนการศึกษา 1.2 ล้านบาท สร้างโอกาสทางการศึกษา แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ – มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย Oct 2022
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
มุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างฝาย ปลูกป่าและหญ้าแฝก สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน – โดยกิจกรรม Jul 2022
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
จัดกิจกรรม ห้องเรียนสมาธิ แก่เยาวชนโรงเรียนบ้านช่อผกาและโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ – นายอาสา สารสิน Jun 2022
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
จัดกิจกรรม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 – Dec 2021
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
ถ่ายทอดความรู้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ ให้เยาวชนโรงเรียนบ้านช่อผกา จังหวัดบุรีรัมย์ – Dec 2021
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมคืนความสมบูรณ์สู่ระบบนิเวศ
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมคืนความสมบูรณ์สู่ระบบนิเวศ
ผ่านมูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ในโอกาสครบ 60 ปี – มร. โมะริคาซุ ชกกิ ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท Sep 2021
Mitsubishi Electric มอบ 1 ล้านบาท
Mitsubishi Electric มอบ 1 ล้านบาท
สนับสนุน โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ โรงพยาบาลสนามเพื่อผู้ป่วยโควิด-19 – นายฮิโระอากิ คอนโด้ รองประธานกรรมการ Sep 2021
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
และกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric มอบเงินจำนวน 270,000 บาทเพื่อจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโครงการประทีปเด็กไทย Dec 2020
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
จัดกิจกรรม “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 – บุคคลในภาพ (เรียงจากซ้าย)นางทิพวรรณ สุวรรณวงศ์ Oct 2020
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
มอบเงิน1.2 ล้านสร้างโอกาสทางการศึกษา แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ – มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย นำโดย Sep 2020
กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric
กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric
มอบ 2.4 ล้านบาท สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ – นายฮิโระอากิ คอนโด้ Jun 2020
ภาพข่าว: “มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย”
ภาพข่าว: “มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย”
มอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 – Sep 2019
ภาพข่าว: มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
ภาพข่าว: มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
มอบเงินให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจำปี 2561 – Dec 2018
ภาพข่าว: มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
ภาพข่าว: มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
มอบเงินจำนวน 270,000 บาท เพื่อจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการประทีปเด็กไทย – Dec 2018
ภาพข่าว: มูลนิธิมิตซูบิชิอิเล็คทริคไทย
ภาพข่าว: มูลนิธิมิตซูบิชิอิเล็คทริคไทย
มอบเงินบริจาค สนับสนุนวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี – Nov 2018
ภาพข่าว: มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
ภาพข่าว: มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นปีที่ 25 – Oct 2018
ภาพข่าว: มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
ภาพข่าว: มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
ร่วมกับ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กไทย Sep 2018
ภาพข่าว: มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
ภาพข่าว: มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
รวมพลังจิตอาสากว่า 400 คน ปลูกป่าชุมชนลดโลกร้อน ณ ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง จ.ระยอง – Jul 2018
ภาพข่าว: มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
ภาพข่าว: มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
มอบเงินบริจาค จำนวน 206,504 บาท ให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี – Jan 2018
ภาพข่าว: มูลนิธิมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ
ภาพข่าว: มูลนิธิมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ
มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย – มูลนิธิมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพข Dec 2017
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
และพนักงานจิตอาสาของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ประเทศไทย รวมกว่า 500 คน ร่วมปลูกปะการัง Nov 2017
ภาพข่าว: มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
ภาพข่าว: มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
มอบทุนแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา ประจำปี 2560 ให้แก่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก 4 มหาวิทยาลัย Sep 2017
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย
จัดกิจกรรม “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์” (Science Classroom) เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กไทย ณ บริษัท Aug 2017