มูลนิธิพระดาบส ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

เคนยากุ รับรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี

๑๙ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๐:๕๕

นายภูรพัฒน์ หาญไกรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัล องค์กรดีเด่น แห่งปี สาขาส่งเสริมนวัตกรรม จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี, เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี