ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิบีเจซี | newswit

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี สนับสนุนเครื่องจ่ายออกซิเจน
มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี สนับสนุนเครื่องจ่ายออกซิเจน
High Flow ให้แก่โรงพยาบาลสนามบีเจซี บิ๊กซี และโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก – Aug 2021
มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี บริจาคชุดตรวจโควิด-19
มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี บริจาคชุดตรวจโควิด-19
ด้วยน้ำลาย จำนวน 200,000 ชิ้น มูลค่า 50 ล้านบาท – นายอัศวิน-นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล Aug 2021
มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี มอบข้าวสาร
มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี มอบข้าวสาร
จำนวน 3,650 กิโลกรัม สนับสนุนบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง – Mar 2021
มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี รวมพลังน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วมภาคเหนือ เร่งลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.น่าน และจ.สุโขทัย อย่างทันท่วงที –
ปภ.รับมอบเงินจากมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนางาน อปพร. – นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ปัจจุบันภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น งานด้านอาสาสมัครจึงมีบทบาทสำคัญต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของประเทศ โดยเฉพาะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งเป็นอาสาสมัครจิตอาสาภาคประชาชน
ภาพข่าว: มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี
ภาพข่าว: มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี
มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม ของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ – Feb 2017