ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว | newswit

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2566 – Apr 2023
TOA และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว
TOA และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว
ตั้งคารวคุณ สร้างโอกาสทางการศึกษา แก้ปัญหาความยากจน – คุณประจักษ์ ได้กล่าวว่า "ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้ Jan 2022
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
สะพานบุญมอบทุน น.ศ.แพทย์ – คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ Dec 2021
14 ปี TOA จากใจต้านภัยหนาว มอบผ้าห่ม
14 ปี TOA จากใจต้านภัยหนาว มอบผ้าห่ม
13,000 ผืน ช่วยเหลือประชาชน – คุณประจักษ์  ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) Dec 2021
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
มอบทุนการศึกษาแก่นศ.แพทย์สตรี ประจำปี 2564 – ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ Oct 2021
TOA ทูลถวายถุงยังชีพแด่สมเด็จพระสังฆราช
TOA ทูลถวายถุงยังชีพแด่สมเด็จพระสังฆราช
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม – ทั้งนี้ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ Oct 2021
TOA และมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว
TOA และมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว
ตั้งคารวคุณ มอบน้ำดื่ม ให้แก่โครงการจิตอาสาพระราชทาน – Jul 2021
TOA และมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว
TOA และมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว
ตั้งคารวคุณ มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคฮีโมฟีเลีย – Mar 2021
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
(TOA Group) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2564 – ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 Mar 2021
ทีโอเอ และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว
ทีโอเอ และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว
ตั้งคารวคุณ มอบทุนการศึกษานักเรียนสังกัด กทม. ประจำปี 2561 โดยปีนี้จัดยิ่งใหญ่ มอบทุนนักเรียนรวมกว่า 2,100 ทุน – Jul 2018
ทีเค ปาร์ค ประกาศผลและมอบรางวัลชนะเลิศโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) และ กรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) กล่าวว่า “โครงการนี้ประสบความสำเร็จด้านการมีส่วนร่วมของ โรงเรียนจากทุกสังกัด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนท้องถิ่น และโรงเรียน ตชด. รวมเกือบ
ภาพข่าว: คุณละออ ตั้งคารวคุณ แสดงความยินดี รมว. พม. คนใหม่ – กรุงเทพฯ--7 ต.ค.--ทีโอเอ เพ้นท์ ละออ ตั้งคารวคุณ (ที่ห้าจากซ้าย) กรรมการมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ) และเพื่อน ร่วมแสดงความยินดีแก่ ปวีณา หงสกุล (กลาง) ในโอกาสรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในบรรยากาศชื่นมื่น ณ ภัตตาคารโฮคิทเช่น ซีฟู๊ด สาขาเหม่งจ๋าย เมื่อเร็วๆนี้ -กภ- สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่
ภาพข่าว: คุณละออ ตั้งคารวคุณ แสดงความยินดี รมว. พม. คนใหม่ – กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--ไอเดียเวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส ละออ ตั้งคารวคุณ (ที่ห้าจากซ้าย) กรรมการมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ) และเพื่อน ร่วมแสดงความยินดีแก่ ปวีณา หงสกุล (กลาง) ในโอกาสรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในบรรยากาศชื่นมื่น ณ ภัตตาคารโฮคิทเช่น ซีฟู๊ด สาขาเหม่งจ๋าย เมื่อเร็วๆนี้ -กภ- สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่
ภาพข่าว: มอบทุนการศึกษา “เรียนดี กตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์” – กรุงเทพฯ--28 มิ.ย.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ (ที่สี่จากซ้าย) ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัททีโอเอและกรรมการมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ)มอบทุนการศึกษา “เรียนดี กตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์” จำนวน 98 ทุน ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนทีโอเอวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ผอ.ประหยัด สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการโรงเรียนทีโอเอวิทยา
ภาพข่าว: ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 60 ราย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ – กรุงเทพฯ--3 มิ.ย.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ กรรมการมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ) พร้อมด้วย ละออ ตั้งคารวคุณ มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 60 ราย” จำนวนกว่า 1,200,000 บาท แก่ ศาตราจารย์นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ (ที่สามจากขวา) ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ
ภาพข่าว: โครงการ“ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ60 ราย” – กรุงเทพฯ--28 พ.ค.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ (กลาง) กรรมการมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ) พร้อมด้วย ละออ ตั้งคารวคุณ (ที่สามจากซ้าย) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 60 ราย” จำนวนกว่า 1,200,000 บาท แก่ ศาตราจารย์นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ (ที่สามจากขวา) ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ
ภาพข่าว: มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯ มอบหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ มูลค่า 550,000 บาท ในโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” – กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ (ที่สามจากซ้าย) ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ) มอบหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ มูลค่า 550,000 บาท ในโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน”
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว จัดพิธีเปิด “โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 60 ราย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ พร้อมเยี่ยมชมการออกหน่วยตรวจเด็กโรคหัวใจ และสัมภาษณ์ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ – กรุงเทพฯ--14 พ.ค.--ไอเดียเวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ในปีหนึ่งๆ ประเทศไทยมีเด็กป่วยเป็นโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด 7,000-8,000 คน ซึ่งโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดมีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ที่สามารถป้องกันได้
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯ สานต่อเจตนารมณ์จุดประกายการอ่าน ร่วมกับทีเค พาร์ค และสสส. สนับสนุน “Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – กรุงเทพฯ--13 พ.ค.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ) นำโดย นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และนางปิยะชนก ตั้งคารวคุณ กรรมการมูลนิธิฯ
ภาพข่าว: มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว(ประจักษ์-ละออตั้งคารวคุณ) มอบทุนการศึกษาลูกกตัญญู – กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว (ที่สี่จากซ้าย) ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับมอบทุนการศึกษาในโครงการให้ทุนลูกกตัญญูที่ยากจนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ จำนวน 200 ทุน จาก ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ (ที่สี่จากขวา)ประธานที่ปรึกษามูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว(ประจักษ์-ละออตั้งคารวคุณ) พร้อมหนังสือในโครงการ
ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(30 มกราคม 2556) – วันพุธที่ 30 มกราคม 255609.00 น.                     อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จัดพิธีเปิดและรับฟังสัมมนาในงาน “AIDF Asia-Pacific 2013” ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี09.00 น.                     มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว จัดงานแถลงข่าว
ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(30 มกราคม 2556) – วันพุธที่ 30 มกราคม 255609.00 น.                     อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จัดพิธีเปิดและรับฟังสัมมนาในงาน “AIDF Asia-Pacific 2013” ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี09.00 น.                     มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว จัดงานแถลงข่าว
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว จัดงานแถลงข่าว พิธีมอบทุนการศึกษาลูกกตัญญูที่ยากจนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ – กรุงเทพฯ--29 ม.ค.--ทีโอเอ เพ้นท์ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมโอกาสการศึกษาของเยาวชน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เรียนดีแต่ยากจน เป็นต้น
ภาพข่าว: มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯและกลุ่มบริษัททีโอเอ ร่วมสมทบทุน 200,000 บาทแก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง – กรุงเทพฯ--16 ม.ค.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ (ที่สาม-สองจากซ้าย) มอบเงินบริจาค 200,000 บาท ในนามมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯและกลุ่มบริษัททีโอเอ เพื่อสมทบกองทุนสาธารณกุศล โดยมีดร.สมาน โอภาสวงศ์ (ที่สามจากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับมอบ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย เมื่อเร็วๆนี้ -นท-
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว จัดงานแถลงข่าว พิธีมอบทุนการศึกษาลูกกตัญญูที่ยากจนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ – กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่น มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมโอกาสการศึกษาของเยาวชน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เรียนดีแต่ยากจน เป็นต้น
ภาพข่าว: มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯ ส่งมอบโครงการซ่อมบ้านลูกตัญญู พร้อมแจกผ้าห่มต้านภัยหนาว ในจังหวัดหนองบัวลำภู – กรุงเทพฯ--28 ธ.ค.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ (กลาง) กรรมการมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซ่อมบ้านลูกตัญญู เพื่อช่วยซ่อมแซมบ้านให้แก่ครอบครัวของเยาวชนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยกว่า 20 หลัง รวมงบประมาณกว่า 5 แสนบาท
ภาพข่าว: มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯ มอบทุนเยียวยาบุตร ธิดา ครูและตำรวจผู้เสียชีวิตใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ – กรุงเทพฯ--15 ต.ค.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน (ที่สามจากขวา) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว (ที่สามจากซ้าย) ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานรับมอบทุนช่วยเหลือบุตร ธิดา ครูและข้าราชการตำรวจ ผู้เสียชีวิตใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(9 ตุลาคม 2555) – วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 255508.30 น.                     มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว จัดงานแถลงข่าวพิธีมอบความช่วยเหลือ “โครงการมอบทุนช่วยเหลือบุตร ธิดา ครู และข้าราชการตำรวจผู้เสียชีวิตใน 3 จังหวัดชายแดนใต้”“โครงการมอบทุนส่งเสริมการสร้างรายได้แก่เยาวชนใน 3จังหวัดชายแดนใต้” ณ กระทรวงศึกษาธิการ13.00 น.        
ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(9 ตุลาคม 2555) – วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 255508.30 น.                     มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว จัดงานแถลงข่าวพิธีมอบความช่วยเหลือ “โครงการมอบทุนช่วยเหลือบุตร ธิดา ครู และข้าราชการตำรวจผู้เสียชีวิตใน 3 จังหวัดชายแดนใต้”“โครงการมอบทุนส่งเสริมการสร้างรายได้แก่เยาวชนใน 3จังหวัดชายแดนใต้” ณ กระทรวงศึกษาธิการ13.00 น.        
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว จัดงานแถลงข่าวพิธีมอบความช่วยเหลือ “โครงการมอบทุนช่วยเหลือบุตร ธิดา ครู และข้าราชการตำรวจผู้เสียชีวิตใน 3 จังหวัดชายแดนใต้” “โครงการมอบทุนส่งเสริมการสร้างรายได้แก่เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้” – กรุงเทพฯ--5 ต.ค.--ทีโอเอ เพ้นท์ จากเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ทำให้มีครู และข้าราชการตำรวจเสียชีวิตจำนวนมาก ส่งผลต่อบุตร ธิดา ซึ่งขาดหัวหน้าครอบครัวและทุนทรัพย์ในการดำรงชีพและศึกษาเล่าเรียน