มีศักดิ์ ภักดีคง ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบพันธุ์ปลากะพงขาวพันธุ์ดีขนาด 3 นิ้ว ซึ่งเป็นขนาดปลาที่มีอัตราการรอดสูง จำนวน 15,000 ตัว ให้กับผู้แทนชุมชนประมงพื้นบ้าน 5 ชุมชน ในอำเภอท้ายเหมือง และอำเภอตะกั่วทุ่ง เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำที่ชุมชนดูแล เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากรพันธุ์ปลากะพงขาวในธรรมชาติ และสร้างความเข็มแข็งในชุมชน สร้างความยั่งยืนในอาชีพประมง ตามน

มอบพันธุ์ปลากะพงขาว

๐๒ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๔:๕๕

กรมประมง จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลาไทย 38 ล้าน 5 แสนตัว ทั่วประเทศ

๒๔ ก.ค. ๒๐๒๐ ๑๑:๕๕

กรุงเทพฯ-24 ก.ค.-กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

กระทรวงเกษตรฯ จับมือทุกภาคส่วนเดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรี เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 15,000 ไร่ ภายในปี

๒๖ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๗:๐๗

กรุงเทพฯ-26 เม.ย.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นประธานในโครงการ สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน ร่วมกับ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดปราจีน

กรมประมงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ หวังช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อภาคการเกษตรของไทย

๑๘ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๒๓

กรุงเทพฯ-18 ก.ค.-กรมประมง เกษตรอินทรีย์ มาใช้เป็นแนวทางสำคัญในการทำการเกษตรด้วยวิธีธรรมชาติบนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของสารเคมีทั้งทางดิน ทางน้ำ และอากาศ เพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ นายมีศักดิ์ ภักดีคง

ตรวจตลาด.สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคก่อนสงกรานต์

๐๕ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๔:๑๖

กรุงเทพฯ-11 เม.ย.-กรมประมง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ณ ตลาดแฮปปี้แลนด์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตามแผนบูรณาการตรวจสอบสินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ในตลาดสดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-7

กรมประมง.บรรเทาผลกระทบชาวประมงเครื่องมือโพงพาง หนุนช่วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ชวนชาวประมงให้ปรับเปลี่ยนอาชีพ

๐๗ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๐:๓๑

กรุงเทพฯ-7 เม.ย.-กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า โพงพาง ถือเป็นเครื่องมือทำการประมงที่มีศักยภาพสูงในการทำลายล้างทรัพยากรสัตว์น้ำ อีกทั้งลักษณะการใช้งานของเครื่องมือโพงพางยังเป็นการ กีดขวางและเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ รวมถึงการสัญจรทางน้ำ

กรมประมงระดมทีมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายภาคประมงจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ พร้อมเร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง

๐๒ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๐:๐๒

กรุงเทพฯ-2 ก.พ.-กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยหลังติดตามคณะนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันโอชา) ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินเยียวยาและถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาว่า

กรมประมง.ส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2560 จัดตั้งจุดบริการประชาชน พร้อมเปิดอควาเรี่ยมกรุงเทพฯ ระยอง คุ้งกระเบนฯ ให้เข้าชม ฟรี

๐๔ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๐๐

กรุงเทพฯ-4 ม.ค.-กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน อาทิ จุดแวะพักรถ บริการน้ำดื่ม ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางไปในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ทั้งบนถนนสายหลักและสายรอง

กรมประมงขานรับนโยบายรมว.กษ. สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ส่งผู้สังเกตการณ์ลงเรือเพื่อยกระดับประมงไทยสู่ความยั่งยืน

๑๑ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๐๖

กรุงเทพฯ-11 ก.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ท่าเรือท่าจีนยูเนี่ยนพอร์ท จังหวัดสมุทรสาครนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายมีศักดิ์ ภักดีคง

กรมประมงเตือนประชาชนระวังหมึกสายวงน้ำเงิน หมึกทะเล.มีพิษร้ายแรงถึงตาย !!

๑๐ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๒๑

กรุงเทพฯ-10 มี.ค.-กรมประมง กรมประมงเตือนประชาชนระวังพิษร้ายจากหมึกสายวงน้ำเงิน เผยขณะนี้มีรายงานพบหมึกชนิดนี้ปะปนกับร้านขายหมึกสายชนิดอื่นๆ ย้ำประชาชน พ่อค้าแม่ค้า สังเกตให้ดีก่อนตัดสินใจนำไปจำหน่ายหรือ รับประทาน หากได้รับพิษเข้าไปในร่างกายอันตรายอาจทำให้เสียชีวิตได้ภายในไม่กี่นาที นายมีศักดิ์

กรมประมงรับสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เร่งเดินหน้าสร้างแก้มลิงแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ทุรกันดาร

๒๑ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๐๕

กรุงเทพฯ-21 ส.ค.-กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกแหล่งน้ำหนองแสงต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ แก้มลิง ให้ราษฎรไว้ใช้ประโยชน์ ในช่วงฤดูแล้งรวมถึงการรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วม

ภาพข่าว: ทช.หารือร่วมกรมประมงเกี่ยวกับพ.ร.บ.ใหม่

๑๖ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๗:๐๐

กรุงเทพฯ-16 ก.พ.-โฟร์พีแอดส์ (96) นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะผู้บริหารทช. พร้อมด้วย นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง , นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมง