มหาวิทยาลัยไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้