ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอ็อคแลนด์ | newswit

มหาวิทยาลัยอ็อคแลนด์ แจกทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี-โท
มหาวิทยาลัยอ็อคแลนด์ แจกทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี-โท
– The University of Auckland ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อและต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาของ Nov 2016
อ็อคแลนด์ มหาวิทยาลัยดีเด่นด้านนวัตกรรมแห่งเอเชีย
อ็อคแลนด์ มหาวิทยาลัยดีเด่นด้านนวัตกรรมแห่งเอเชีย
– ศาสตราจารย์จิม เมทสัน รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอ็อคแลนด์ กล่าวว่า Sep 2016
มหาวิทยาลัยอ็อคแลนด์ ติดอันดับมหาวิทยาลัยดีเด่นด้านนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยอ็อคแลนด์ ติดอันดับมหาวิทยาลัยดีเด่นด้านนวัตกรรม
หนึ่งเดียวของนิวซีแลนด์ – ศาสตราจารย์จิม เมทสัน รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอ็อคแลนด์ กล่าวว่า Sep 2016