ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | newswit

U.Store by copperwired สาขาใหม่
U.Store by copperwired สาขาใหม่
ม.ราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี เปิดแล้ววันนี้! – U.Store by copperwired มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรีชั้น 1 21 Nov
รวมพลังราชภัฏอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
รวมพลังราชภัฏอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
พร้อมปลูกฝัง จิตวิญญาณความเป็นครู – ผศ.ดร.ลินดา กล่าวต่อไปว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมดังกล่าว 16 Nov
ราชภัฏโคราชต้อนรับ ราชภัฏเทพสตรี
ราชภัฏโคราชต้อนรับ ราชภัฏเทพสตรี
อย่างอบอุ่น – จากนั้นอธิการบดีกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แนะนำคณะผู้บริหาร บุคลากร และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย Jun 2015
งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นลพบุรี – กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--ททท. ระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี และชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นลพบุรี วันที่ 18 - 22 ก.ย. 52 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นลพบุรี 18 – 22 กันยายน 2552 – กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โครงการ THINK EARTH บริษัท สยามกลการ จำกัด และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 32 แห่งในจังหวัดลพบุรี จัดงาน “มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นลพบุรี” ภายใต้แนวคิด