มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ครบรอบ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดแถลงข่าวงานวิ่ง 50th DPU Green Mini marathon 2018

๒๕ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๕๘

กรุงเทพฯ-25 ต.ค.-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดแถลงข่าวงานวิ่ง 50th DPU Green Mini marathon 2018 เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ครบรอบ 50 ปี โดยมี ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมผู้บริหารสโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค