มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

งานฉลองสำเร็จการศึกษา Global Business Leaders The Journey to Greatness

๑๕ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๔

กรุงเทพฯ-15 ก.ย.-สถาบัน ลีด บิซิเนส สถาบัน ลีด บิซิเนส ได้จัดพิธีสำเร็จการศึกษาและรับใบประกาศนียบัตร การจบหลักสูตรการอบรม ผู้นำธุรกิจระดับโลก (Global Business Leaders Program หรือ GBL) รุ่นที่ 1 ด้วยความร่วมมือของวิทยาลัยอุตสาหกรรมและแรงงานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (The

A tool for Global Leaders การโค้ช เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบรรลุเป้าหมายในทุกด้านของชีวิตอย่างมีความสุข โดย

๐๘ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๓๔

กรุงเทพฯ-8 ก.ย.-Lead Business Institute สถาบัน ลีด บิซิเนส (LEAD Business Institute) ผู้บริหารหลักสูตรผู้นำธุรกิจระดับโลก (Global Business Leaders Program หรือ GBL) ด้วยความร่วมมือของวิทยาลัยอุตสาหกรรมและแรงงานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Industrial Labor Relations School

Global Investment ปัจจัยและแนวโน้มการลงทุนในโลกอนาคต โดย ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ

๒๓ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๔๘

กรุงเทพฯ-23 ส.ค.-ลีด บิซิเนส Global Investment ปัจจัยและแนวโน้มการลงทุนในโลกอนาคต โดย ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) สถาบัน ลีด บิซิเนส (LEAD Business Institute) ผู้บริหารหลักสูตรผู้นำธุรกิจระดับโลก (Global Business Leaders Program หรือ

ภาพข่าว: ยกระดับผู้นำไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก

๒๕ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๕๙

กรุงเทพฯ-25 ก.ค.-ทีวีธันเดอร์ ยกระดับผู้นำไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก สถาบัน ลีด บิซิเนส ผนึกกำลังกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ในหลักสูตรผู้นำธุรกิจระดับโลก (Global Business Leaders) รุ่นที่ 1 สถาบัน ลีด บิซิเนส นำโดยดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ (กลาง) ประธานกิตติคุณของสถาบัน ลีด บิซิเนส (LEAD Business

ครั้งแรกวงการวิชาการ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ สหรัฐอเมริกา จับมือพันธมิตร มหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย

๑๘ ม.ค. ๒๐๑๒ ๑๑:๓๔

กรุงเทพฯ-18 ม.ค.-เอแบคโพลล์ เมื่อเช้าวันที่ 17 มกราคม 2555 ที่โรงแรมทีเคพาเลส กรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คุณค่าทางโภชนาการของข้าวโพดหวานวัตถุดิบการผลิต Malee I-Corn แทะข้าวโพดหวานต้านโรคมะเร็งมีสารตัวล้างพิษมากกว่าผักผลไม้อื่น

๒๑ ก.ย. ๒๐๐๕ ๑๓:๔๗

กรุงเทพฯ-21 ก.ย.-โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น นักวิจัยของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์แห่งสหรัฐฯ รายงานในวารสารสมาคมเคมีแห่งอเมริกาว่าข้าวโพดหวานที่ปรุงสุกแล้วจะออกฤทธิ์ล้างพิษในร่างกายสูงขึ้นได้อย่างเด่นชัด เขาเผยว่าผิดกับที่เคยเชื่อกันมาก่อนว่า ผักและผลไม้หากต้มปรุงสุกแล้วจะเสียคุณค่าทางอาหารลงไป สู้กินดิบๆไม่ได้