มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: ม.กาฬสินธุ์ ร่วมมือ ICDL สร้างคนกาฬสินธุ์ให้มีทักษะแห่งยุคดิจิทัลที่เข้มแข็ง

๒๘ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๔๙

กรุงเทพฯ-28 ต.ค.-Piton Communication เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศาสตราจารย์ สัมพันธ์ ฤทธิเดช พร้อมด้วยทีมงานกระทรวงอุดมศึกษา ได้เยี่ยมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อชี้แจงโครงการอาสาประชารัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ อธิการมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน

วศ. เน้นนำเทคโนโลยีลงพื้นที่ช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP จังหวัดกาฬสินธุ์

๒๑ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๑๖

กรุงเทพฯ-21 มิ.ย.-กรมวิทยาศาสตร์บริการ 20 มิถุนายน 2561 นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์ และทีมงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับ OTOP

รัชกาลที่ 10 พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2558-2559

๒๖ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๑๗

กรุงเทพฯ-26 มี.ค.-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราขสีมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

ราชภัฏนครราชสีมาเลื่อนกำหนดรับพระราชทานปริญญาบัตร

๒๗ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๒๙

กรุงเทพฯ-27 ต.ค.-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์