มณิสรา บารมีชัย ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้อนรับคณะดูงานจากมาเลเซีย

๑๑ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๐๐

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์, ดร.มณิสรา บารมีชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมด้วย ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และ อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์