พิศณุ พงษ์อัชฌา ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: JMART จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวทุกวาระ อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.32 บาท/หุ้น

๑๑ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๖:๑๗

กรุงเทพฯ-11 เม.ย.-IR PLUS นายพิศณุ พงษ์อัชฌา (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) พร้อมด้วยคุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณยุวดี พงษ์อัชฌา (ที่3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ

ภาพข่าว: JMART ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/60 อนุมัติออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 4 พันล้านบาท

๒๕ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๔๒

กรุงเทพฯ-25 ธ.ค.-IR PLUS คุณพิศณุ พงษ์อัชฌา (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) พร้อมด้วยคุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณยุวดี พงษ์อัชฌา (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ภาพข่าว: JMART ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

๐๙ พ.ค. ๒๐๑๗ ๐๙:๐๑

กรุงเทพฯ-8 พ.ค.-IR PLUS คุณพิศณุ พงษ์อัชฌา (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) พร้อมด้วยคุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณยุวดี พงษ์อัชฌา (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ

ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้น JMART ไฟเขียว ปรับโครงสร้างธุรกิจเป็นโฮลดิ้ง

๑๗ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๑

กรุงเทพฯ-17 พ.ย.-IR PLUS นายพิศณุ พงษ์อัชฌา (ที่3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) และนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (ที่3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ณ อาคารเจมาร์ท ตึกบี ชั้น2

ภาพข่าว: JMARTประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

๒๓ เม.ย. ๒๐๑๔ ๐๘:๑๖

กรุงเทพฯ-23 เม.ย.-IR PLUS คุณพิศณุ พงษ์อัชฌา (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART)พร้อมด้วยคุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา(ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณยุวดี พงษ์อัชฌา (ที่ 3 จากซ้าย)รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ