พิมประไพ ศุภรรัตน์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

วว. ร่วมประชุม WAITRO Regional Focal Point (RFP) Board Meeting 2019 ณ ประเทศเยอรมนี

๑๒ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๒๕

กรุงเทพฯ-12 ก.ค.-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยผู้แทนจาก วว. ได้แก่ ดร.บุณณนิดา โสดา และ น.ส.พิมประไพ ศุภรรัตน์ ในฐานะที่ วว.