ข่าวประชาสัมพันธ์พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ | newswit

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว – 03 Aug
ม.พะเยา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
ม.พะเยา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 31 Jul
ม.พะเยา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ม.พะเยา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจำปี 2565 – เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ Aug 2022
กรุงไทยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
กรุงไทยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว – อนึ่ง Jul 2022
อพวช. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
อพวช. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
ลงนามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ – Jul 2020
ภาพข่าว : ธพว. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
ภาพข่าว : ธพว. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 – Jul 2020
ภาพข่าว: บตท. ร่วมพิธีถวายสัตย์
ภาพข่าว: บตท. ร่วมพิธีถวายสัตย์
ณ ท้องสนามหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา – Jul 2019
ภาพข่าว: กระทรวง ดศ. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ภาพข่าว: กระทรวง ดศ. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจำปี 2562 และร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ – Jul 2019
ภาพข่าว: วว. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพร
ภาพข่าว: วว. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 – Jul 2019
ไอแบงก์เข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ไอแบงก์เข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
– ไอแบงก์มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เมื่อปีพ.ศ.2550 เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 12 มิถุนายน Aug 2018
ไอแบงก์เข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ไอแบงก์เข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
– ไอแบงก์มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เมื่อปีพ.ศ.2550 เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 12 มิถุนายน Jul 2018
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร – นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง Jul 2018
ภาพข่าว: ปลัด ก.ดิจิทัลฯ นำคณะผู้บริหาร
ภาพข่าว: ปลัด ก.ดิจิทัลฯ นำคณะผู้บริหาร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” – Nov 2016