ข่าวประชาสัมพันธ์พัฒนาบุคลิกภาพ | newswit

ESTC เปิดคอร์ส Personal Brand
ESTC เปิดคอร์ส Personal Brand
Image Masterclass รุ่นที่ 4 – 18 May
สถาบัน ESTC จัดอบรมหลักสูตร DMK
สถาบัน ESTC จัดอบรมหลักสูตร DMK
Airport Pax Experience Professional ให้พนักงานท่าอากาศยานไทย พัฒนา Soft Skills ทัศนคติเชิงบวก 20 Apr
สถาบัน ESTC Training Center เซ็น
สถาบัน ESTC Training Center เซ็น
MOU กับคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ผนึกความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะด้าน Soft Skill ให้ผู้ประกอบการภาคเหนือ – 17 Apr
เสริมทักษะนอกตำรา เตรียมความพร้อมเป็นตัวแทนวิทยาลัย
เสริมทักษะนอกตำรา เตรียมความพร้อมเป็นตัวแทนวิทยาลัย
สำนักประชาสัมพันธ์ DTC จัดเวิร์กช็อปพัฒนาบุคลิกภาพให้นักศึกษา DTCYA – 27 Feb
สถาบัน ESTC Training Center เปิดแผนธุรกิจปี
สถาบัน ESTC Training Center เปิดแผนธุรกิจปี
66 สร้าง Growth Mindset ขานรับภาคการท่องเที่ยวและบริการ – ดร.นุชนารถ ชลคงคา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 15 Feb
แนะนำ 3 คลินิกทันตกรรมใกล้ BTS
แนะนำ 3 คลินิกทันตกรรมใกล้ BTS
จบปัญหาทำวีเนียร์ที่ไหนดี? – รู้จักการทำวีเนียร์ ก่อนตัดสินใจเลือกทำวีเนียร์ที่ไหนดีก่อนจะไปรู้จักคลินิกทำวีเนียร์ 08 Feb
ESTC ชวนชาวเชียงใหม่อบรมหลักสูตร
ESTC ชวนชาวเชียงใหม่อบรมหลักสูตร
CMU ECONOMICS 2022 MASTER CLASS รุ่น 2 – พร้อมขนทัพวิทยากรมากความสามารถมาร่วมถ่ายทอดความรู้ที่จะสร้าง Inner และ 28 Oct
มทร. จัดกิจกรรมเรียนบุคลิกภาพกับอาจารย์จ๋าว์
มทร. จัดกิจกรรมเรียนบุคลิกภาพกับอาจารย์จ๋าว์
– การเตรียมบุคลิกภาพที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานการแต่งกาย กิริยาท่าทาง การใช้คำพูดการรักษารูปลักษณ์เรือนกายณ 14 Sep
อบรมหลักสูตร Personality and Communication
อบรมหลักสูตร Personality and Communication
for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ) วันที่ 4 ตุลาคม 2565 – 14 Sep
ผู้บริหารหญิงเก่งสถาบัน ESTC Training
ผู้บริหารหญิงเก่งสถาบัน ESTC Training
Center นุชนารถ ชลคงคา เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตร SMART MOVE SENIOR – เปิดเผยว่า สถาบัน ESTC Training 08 Aug
ESTC Training Center ตอบโจทย์การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการ
ESTC Training Center ตอบโจทย์การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการ
– ดร.นุชนารถ ชลคงคา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและอาจารย์ สถาบัน ESTC Training 12 Jul
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ ระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2565 ณ เอลมาสชะอำ ดีไซน์ 07 Jun
ESTC Training Center เปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการ
ESTC Training Center เปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการ
มุ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ หลังโควิด-19 คลี่คลาย – ดร.นุชนารถ ชลคงคา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 07 Jun
SPU DYNAMICUNIVERSITY พัฒนาศักยภาพคณาจารย์
SPU DYNAMICUNIVERSITY พัฒนาศักยภาพคณาจารย์
จัดโครงการอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพสำหรับอาจารย์ – Feb 2022
สนพ.สบ ฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวและบริการ
สนพ.สบ ฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวและบริการ
พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ ยกระดับการบริการอย่างมีคุณภาพ – ในระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 Feb 2021
หลักสูตร “การเข้าสังคมแบบมืออาชีพ”
หลักสูตร “การเข้าสังคมแบบมืออาชีพ”
ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี เรียนรู้และฝึกทักษะพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อสร้างความประทับใจในทุกการพบปะ – ที่วิทยาลัยดุสิตธานี Aug 2020