พรรณพิมล วิปุลากร ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในโรงเรียน

๒๘ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๑๒

กรุงเทพฯ-28 ต.ค.-วิเคราะห์ข่าว สํานักงานประชาสัมพันธ์ นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. เปิดเผยตามที่ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น และในเดือน พ.ย. นี้

ภาพข่าว: ถอดบทเรียนการประเมินผล

๐๘ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๒:๐๖

กรุงเทพฯ-8 มิ.ย.-โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นc พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนติดตามประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม จัดโดย แก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี นพ.รุ่งฤทัย

ภาพข่าว: Amarin Baby Kids แถลงผลวิจัย ที่สุดของแม่ไทย

๒๒ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๑:๒๐

กรุงเทพฯ-22 มิ.ย.-อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และทีมผู้บริหารแบรนด์ Amarin Baby Kids จัดงานแถลงผลวิจัย #ThaiMomsTopOfMind ที่สุดของแม่ไทย

ภาพข่าว: แถลงข่าววันฆ่าตัวตายโลก พร้อมเปิดตัวแอพ sabaijai

๑๓ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๒:๔๙

กรุงเทพฯ-13 ก.ย.- นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พ.อ.หญิงนวพร หิรัญวิวัฒน์กุล นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และนางรัชนี แมนเมธี กรรมการสมาคมสายใยครอบครัว แถลงข่าวเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ประจำปี 2559 (World Suicide Prevention Day

กรมสุขภาพจิต ชวนคนไทย สร้าง 3ส. พร้อมเปิดตัวแอพ ป้องกันและช่วยเหลือผู้เสี่ยงฆ่าตัวตาย

๑๒ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๑๑

กรุงเทพฯ-12 ก.ย.-กรมสุขภาพจิต ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พ.อ.หญิงนวพร หิรัญวิวัฒน์กุล นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และนางรัชนี แมนเมธี กรรมการสมาคมสายใยครอบครัว แถลงข่าวเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

โรคจิตเภท ชีวิตที่มีความหวังและความหมาย ย้ำ จิตเภท รักษาได้ ผู้ป่วย-ครอบครัว-สังคม พลังสำคัญสู่เส้นทางการหายป่วย

๐๑ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๔๕

กรุงเทพฯ-1 มิ.ย.-กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผอ.รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และ คุณเครือวัลย์ เที่ยงธรรม กรรมการสมาคมสายใยครอบครัว ร่วมแถลงข่าวเนื่องในวันโรคจิตเภท (Schizophrenia

กรมสุขภาพจิต จับมือ องค์กรใหญ่ ให้โอกาสออทิสติก พิสูจน์ฝีมือ

๓๑ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๔๑

กรุงเทพฯ-31 มี.ค.-กรมสุขภาพจิต แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมด้วย นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัทโมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคณะ เชิญสื่อมวลชนร่วมสะท้อนศักยภาพเด็กออทิสติกทำงานหารายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ณ