พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กรุงเทพฯ-30 พ.ย.-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์พบปะศิษย์เก่าในงาน STC REUNION 2018 #1 เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับวิทยาลัยฯ และสร้างความภาคภูมิใจอันนำสู่การพัฒนาวิทยาลัยฯ ร่วมกันในอนาคต เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

ภาพข่าว: STC REUNION 2018

๓๐ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๔๔

ประชาชน 72.45% เห็นด้วยกับการเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชน ขณะที่ร้อยละ 76.58 ไม่แปลกใจที่จะมีอดีตนักการเมืองเข้าไปร่วมเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ๆ

๒๓ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๐๗

กรุงเทพฯ-23 ก.ค.-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

STC จับมือกับ ICONSIAM สร้างความร่วมมือด้านอาชีพ

๐๒ ก.ค. ๒๐๑๘ ๐๘:๔๒

กรุงเทพฯ-2 ก.ค.-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จับมือกับ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด (ICONSIAM) สร้างความร่วมมือด้านอาชีพ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงาน ทำงาน หรือเข้ารับการอบรมจากไอคอนสยาม เพื่อร่วมกันพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดอาชีพ ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช

ภาพข่าว: STC จัดฟอรั่มวิชาการ ประเด็นเด่นการเมืองไทย

๒๕ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๒:๓๗

กรุงเทพฯ-25 มิ.ย.-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ ฟอรั่มวิชาการ หัวข้อ ประเด็นเด่นการเมืองไทย วิทยากรโดย พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล (แถวหน้าที่ 2 จากขวา) โดยได้รับเกียรติจาก

ภาพข่าว: STC จับมือ AAT พัฒนาบุคลากรด้านการบิน

๑๐ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๐๖

กรุงเทพฯ-10 พ.ค.-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) (ที่ 2 จากซ้าย) ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบุคลากรในด้านการบิน และสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน พื้นที่โรงเก็บเครื่องบิน และลานจอดอากาศยาน กับคุณจีรจรรย์ มูลเลอร์ กรรมการผู้จัดการ

ภาพข่าว: STC ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ 12 รร.บริบาลพัฒนาความรู้ร่วมกัน

๐๗ พ.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๕๔

กรุงเทพฯ-7 พ.ค.-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) (ที่ 7 จากซ้าย) ลงนามความร่วมมือทางด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษาร่วมกันในระดับหลักสูตรปริญญาตรี กับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนบริบาล 12 แห่ง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

ภาพข่าว: STC จับมือ บ. เทรด คอนเนคชั่น จก. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

๐๔ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๒๐

กรุงเทพฯ-4 พ.ค.-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) (ที่ 3 จากซ้าย) และนางสาวนารี เป็งตะพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เทรด คอนเนคชั่น จำกัด (ที่ 3 จากขวา) ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษาร่วมกันในระดับหลักสูตรปริญญาตรี

รู้หรือไม่: พัฒนาการของ E-Learning และการศึกษาไทยในยุค 4.0

๐๔ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๐๕

กรุงเทพฯ-4 พ.ค.-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดย อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช, อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เมื่อผู้เขียนได้ยินคำว่า การศึกษา 4.0 เป็นครั้งแรก ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ เพราะในยุคประเทศไทย 4.0 ดูเหมือนว่าจะเป็นความจำเป็นที่ทุกสิ่งต้องติดสอยคำว่า 4.0 เข้าไปเพื่อให้ดูทันสมัย

รู้หรือไม่: กับรถพลังงานไฟฟ้า (EV) และรถพลังงานแสงอาทิตย์ โดย อาจารย์ พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช, อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

๑๕ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๐๐

กรุงเทพฯ-15 มี.ค.-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เหตุผลหนึ่งที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ลงทุนและลงแรง ส่งรถพลังงานแสงอาทิตย์เข้าร่วมการแข่งขันระดับโลก เช่น World Solar Challenge คือ การที่บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเชื่อในประโยชน์และเชื่อในอนาคตที่เป็นไปได้ของรถพลังงานแสงอาทิตย์ ประโยชน์

ภาพข่าว: STC เป็นพันธมิตรกับพม. จัดงานผู้สูงอายุไทยฯ

๒๖ ก.พ. ๒๐๑๘ ๐๙:๓๖

กรุงเทพฯ-26 ก.พ.-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) (ที่ 2 จากขวา) ร่วมเปิดงาน ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0 : สูงวัยสูงคุณค่า สานภูมิปัญญา สู่ลูกหลานไทย จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์

ประชาชน 85.09 อยากให้ข่าวความรุนแรงในครอบครัวหมดไปจากสังคมไทยในปี 2561 นี้ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาเศรษฐกิจมากที่สุด

๐๘ ม.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๔๙

กรุงเทพฯ-8 ม.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

ประชาชน 77.21% ยอมรับการขึ้นค่าบริการสาธารณะต่างๆ ส่งผลกระทบให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ขณะที่ร้อยละ 72.95 กังวลว่าการขึ้นค่าบริการสาธารณะต่างๆจะทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น ร้อยละ 81.05

๐๕ ต.ค. ๒๐๑๗ ๐๙:๒๒

กรุงเทพฯ-5 ต.ค.-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

สำรวจสาธารณะเรื่องความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมรับน้อง

๒๙ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๗:๐๕

กรุงเทพฯ-29 ก.ย.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ประชาชน 83.49% ชี้สาเหตุการทำกิจกรรมรับน้องไม่เหมาะสมเกิดจากความคึกคะนองตามวัย และผู้บริหารสถาบันการศึกษาควรเอาใจใส่อย่างจริงจัง ขณะที่ร้อยละ 66.23 เห็นด้วยที่ให้ยังคงกิจกรรมการรับน้องไว้ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเข้าเยี่ยมชม การสร้างประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ

๒๖ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๘:๐๙

กรุงเทพฯ-26 ก.ย.-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) (ขวา) นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาจากองค์การนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนศิลปาชีพ ในการสร้างประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ

ภาพข่าว: STC ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมภาคอีสาน

๑๐ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๔๑

กรุงเทพฯ-10 ส.ค.-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เห็นถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม รวมน้ำใจสู่พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยจัดตั้งเป็นศูนย์รับบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค ฯลฯ และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม

ประชาชน 72.93% ระบุในรอบสามปีที่ผ่านมาไม่รู้สึกว่าถูก คสช. จำกัดเสรีภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันเกินไป แต่ร้อยละ 70.88 อยากให้ คสช. รับฟังความคิดเห็นประชาชนมากขึ้น

๒๔ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๓๕

กรุงเทพฯ-24 พ.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

STC ผนึกกำลัง ม.สุภานุวงศ์ สานต่อความรู้ให้น.ศ.-อาจารย์

๒๒ พ.ค. ๒๐๑๗ ๐๘:๔๘

กรุงเทพฯ-22 พ.ค.-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ตอกย้ำการทำความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ (ม.ส.) สปป.ลาว หวังสานต่อความรู้ให้นักศึกษาและอาจารย์ คาดความรู้ที่มอบให้นักศึกษาและอาจารย์จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ภายใต้การนำของ

ประชาชน 68.86% รับรู้ว่าเคยมีแนวคิดลดระดับยาบ้าจากยาเสพติดประเภทร้ายแรงไปเป็นยาเสพติดประเภททั่วไป ร้อยละ 68.35 เชื่อว่าหากมีการลดระดับจะทำให้หาซื้อยาบ้าได้ง่ายขึ้น และ 75.19%

๑๗ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๕๗

กรุงเทพฯ-17 พ.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์

ภาพข่าว: STC ลงนามความร่วมมือ สนับสนุนการศึกษาแก่นศ.พม่า

๑๑ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๐๓

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) (ขวา) ลงนามบันทึกความร่วมมือฯ กับ Mr. Paul Manuel, Managing Director of Inspired Learning, Orient Trust Co., Ltd. (ซ้าย) ในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักศึกษาพม่าที่มีความสามารถ

ประชาชน 62.12% ยอมรับเคยแชร์ภาพผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตผ่านโซเชียล ร้อยละ 53.79 ระบุสามารถเป็นอุทาหรณ์ แต่ร้อยละ 75.42 ระบุเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และร้อยละ 74.33

๐๙ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๒๑

กรุงเทพฯ-9 พ.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วัยรุ่น 68.34% ระบุกลุ่มเน็ตไอดอลมีอิฐธิพลให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ขณะที่ร้อยละ 71.81 เชื่อเน็ตไอดอลไม่จำเป็นต้องมีการแสดง/การแต่งตัวที่หวือหวาส่อไปในทางลามก

๐๒ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๐๑

กรุงเทพฯ-2 พ.ค.-สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม