ผาณิต เกิดโชคชัย ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: พิธีมอบโล่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)

๐๘ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๕๙

กรุงเทพฯ-8 ธ.ค.-สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ศูนย์ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) ปี 2559 โดยมี ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา นายสาโรช นักเบศร์ นายถิรวัฒน์ ดีสมบูรณ์ น.ส.ผาณิต เกิดโชคชัย

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับโล่สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน

๑๘ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๐๘

กรุงเทพฯ-18 ต.ค.-ตลท. ฯพณฯ กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ ผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการอ่านและการออม

๒๙ ต.ค. ๒๐๑๒ ๑๑:๑๒

กรุงเทพฯ-29 ต.ค.-ตลท. ฯพณฯ กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบโล่เกียรติคุณแก่ผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การสนับสนุนการจัดงาน มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 17 (Book Expo 2012)

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างสังคมแห่งการอ่านและการออม

๑๑ ต.ค. ๒๐๑๑ ๑๔:๐๖

กรุงเทพฯ-11 ต.ค.-ตลท. ผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับโล่จากวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุนงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 16 (Book Expo

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับหนังสือการออมสำหรับเด็ก

๑๒ พ.ค. ๒๐๑๑ ๑๔:๓๘

กรุงเทพฯ-12 พ.ค.-ตลท. ผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำหนังสือสำหรับเยาวชนของตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 4 เล่ม ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการ 108 หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับหนังสือการออมสำหรับเด็ก

๑๒ พ.ค. ๒๐๑๑ ๑๔:๓๒

กรุงเทพฯ-12 พ.ค.-ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำหนังสือสำหรับเยาวชนของตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 4 เล่ม ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการ 108 หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ภาพข่าว: แหล่งความรู้ สู่ความมั่งคั่ง ใน SET in the City 2010

๑๐ พ.ย. ๒๐๑๐ ๑๓:๔๑

กรุงเทพฯ-10 พ.ย.-ตลท. ดร. ภากร ปีตธวัชชัย รองผู้จัดการสายงานการตลาด พร้อมกฤษฎา เสกตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน และผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแนะนำ TSI แหล่งความรู้ สู่ความมั่งคั่ง ที่รวบรวมความรู้ และเครื่องมือวางแผนการเงินการลงทุนครบวงจร

ภาพข่าว: นานมีบุ๊คส์มอบหนังสือให้โครงการคืนความรู้.สู่ห้องสมุดมารวย

๑๙ ก.ค. ๒๐๑๐ ๑๖:๒๘

กรุงเทพฯ-19 ก.ค.-ตลท. สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมมอบหนังสือมูลค่ากว่า 4 หมื่นบาทให้โครงการ คืนความรู้.สู่ห้องสมุดมารวย โดยมีนงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ และผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ มอบหนังสือในโครงการ คืนความรู้.สู่ห้องสมุดมารวย

๐๗ ก.ค. ๒๐๑๐ ๑๑:๕๙

กรุงเทพฯ-7 ก.ค.-ตลท. ธนะชัย สันติชัยกูล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยเกษรี กาญจนะวณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ และพิมพกาญจน์ ยันศรีสิริชัย ผู้บริหารเครือเนชั่น ร่วมมอบหนังสือมูลค่า 200,000 บาท ให้โครงการ คืนความรู้.สู่ห้องสมุดมารวย โดยพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์

ภาพข่าว: ลงทุนความรักกับเด็กโต๋ @ ห้องสมุดมารวย

๑๕ ก.พ. ๒๐๑๐ ๑๑:๕๐

กรุงเทพฯ-15 ก.พ.-ตลท. ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม Maruey love U : ลงทุนความรัก.กับเด็กโต๋ โดยมี ป๊อป อารียา ศิริโสดา และนก นิสา คงศรี สองผู้สร้างหนัง เด็กโต๋ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวความผูกผัน การมอบความรักด้วยการให้กับเด็กชาวเขากว่าร้อยชีวิต โดยมีศรกวี ปูรณโชติ ผู้ช่วยผู้จัดการ

ภาพข่าว: ตลท.มอบสื่อความรู้ แก่ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์

๐๒ มี.ค. ๒๐๐๙ ๑๗:๔๖

กรุงเทพฯ-2 มี.ค.-ตลท. ผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน และลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนมอบหนังสือ ในโครงการ ส่งหนังสือ สื่อความรู้ สู่ห้องสมุด ปี 2552 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 พ.ย.51-31

ภาพข่าว: ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิมพ์หนังสือ พระมหาธรรมราชาลิไทกับไตรภูมิกถา สืบสานวรรณกรรมไทยอันทรงคุณค่า

๒๕ ธ.ค. ๒๐๐๗ ๑๖:๓๗

กรุงเทพฯ-25 ธ.ค.-ตลท. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. และ น.ส. ผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารความรู้และสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ พระมหาธรรมราชาลิไทกับไตรภูมิกถา เล่าเรื่องไตรภูมิพระร่วง วรรณกรรมไทยที่มีคุณค่ามากที่สุดเรื่องหนึ่ง

ภาพข่าว: เที่ยวงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ

๑๙ ต.ค. ๒๐๐๗ ๑๔:๔๓

กรุงเทพฯ-19 ต.ค.-ตลท. อาสาสมัครจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดูแลและพาน้องๆ จากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเที่ยมชมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ โดย ผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อความรู้และสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบชุดนิทานภาพที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

SET9: ตลท.เตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทจดทะเบียนในการนำส่งสารสนเทศ

๒๓ ธ.ค. ๑๙๙๗ ๐๙:๒๕

กรุงเทพ-23 ธ.ค.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำและนำส่งสารสนเทศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกันมายังตลาดหลักทรัพย์ นางสาวผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ด้านมาตรฐานการเปิดเผยสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: นิทานภาพของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัล รักลูกอวอร์ด

๐๒ เม.ย. ๒๐๐๗ ๐๘:๑๙

กรุงเทพฯ-2 เม.ย.-ตลท. นางผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อความรู้และสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประะเทศไทย (ซ้าย) รับรางวัลจาก ศ. (เกียรติคุณ) พญ. ชนิกา ตู้จินดา ที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะประธานกรรมการหนังสือกลุ่มเด็กเล็ก โครงการ รักลูกอวอร์ด ครั้งที่ 4 โดยหนังสือนิทานภาพ

ภาพข่าว: ฯพณฯ สุวัจน์ รองนายกรัฐมนตรี ชมบูธหนังสือตลาดหลักทรัพย์ ฯ ในงาน Money Expo Korat 2006

๒๒ ก.พ. ๒๐๐๖ ๑๐:๓๔

กรุงเทพฯ-22 ก.พ.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการ พันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ ประธานระบบการศึกษาตลาดทุน และผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่าย สื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบมุมความรู้ตลาดทุนให้ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

๐๗ เม.ย. ๒๐๐๕ ๑๒:๐๓

กรุงเทพฯ-7 เม.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการ (ที่สองจากซ้าย) พร้อมด้วย ผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ซ้ายสุด) มอบมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) ให้แก่ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์