ปิยะพันธ์ วรรณกุล ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้โดย นายปิยะพันธ์ วรรณกุล หัวหน้างานสวนป่าเด่นชัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน นำน้ำดื่มบรรจุขวดมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอเด่นชัย เพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานในการตั้งจุดตรวจคัดกรองเชื้อ COVID - 19 ตามมาตรการป้องกันของจังหวัดแพร

ภาพข่าว: สนับสนุนน้ำดื่ม

๐๙ เม.ย. ๒๐๒๐ ๑๕:๕๗