ปิยชน ใจจงกิจ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ดีบีเอส ร่วมโครงการ 5 ขั้น มั่นใจลงทุน พร้อมให้บริการ DBS WealthBOX

๑๔ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๒๘

กรุงเทพฯ-14 ก.ย.-บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส นายปิยชน ใจจงกิจ กรรมการบริหารอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (DBSV) พร้อมทีมผู้บริหารระดับสูง ร่วมเปิดตัวโครงการ 5 ขั้น มั่นใจลงทุน ของสำนักงานคณะกรรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมรับโล่จาก นายรพี สุจริตกุล

ภาพข่าว: รมว.คลัง เข้าเยี่ยมชมบูธ ดีบีเอส วิคเคอร์ส

๑๖ พ.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๓๗

กรุงเทพฯ-16 พ.ค.-ดีบีเอส วิคเคอร์ส นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธ ของ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ภาพข่าว: บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส เปิดบูธให้การต้อนรับผู้ว่าการ ธปท.

๑๒ พ.ค. ๒๐๑๐ ๑๖:๕๖

กรุงเทพฯ-12 พ.ค.-บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส คุณปิยชน ใจจงกิจ กรรมการบริหารอาวุโส และคุณสุดารัตน์ จุลวัชระพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายค้าหลักทรัพย์อินเทอร์เน็ตและส่งเสริมการตลาด บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมการตลาดให้การต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ ดร.ธาริษา วัฒนเกส

ภาพข่าว: ดีบีเอส วิคเคอร์ส เปิดตัว หุ้นกู้อนุพันธ์ ELNRELN ทางเลือกใหม่เพิ่มผลตอบแทนการลงทุน

๑๗ ก.ค. ๒๐๐๙ ๑๓:๔๑

กรุงเทพฯ-17 ก.ค.-บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว หุ้นกู้อนุพันธ์ ELNRELN พร้อมจัดงานสัมมนาในหัวข้อ New Investment Products - Structured Notes and Commodities ให้กับลูกค้าบริษัทฯ โดยคุณปิยชน ใจจงกิจ กรรมการบริหารอาวุโส คุณประสิทธิ์ อ้วนเจริญ

ภาพข่าว: งานแถลงข่าวการเปิดให้บริการ AYF SSS (AYF Stock Settlement Service)

๐๕ ส.ค. ๒๐๐๘ ๑๕:๕๐

กรุงเทพฯ-5 ส.ค.-บล.กรุงศรีอยุธยา (จากซ้าย) คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คุณฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา จำกัด และคุณปิยชน ใจจงกิจ กรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)

ภาพข่าว: รมว. คลัง เยี่ยมชมบูธ ดีบีเอส วิคเคอร์ส

๐๘ พ.ค. ๒๐๐๘ ๑๖:๒๙

กรุงเทพฯ-8 พ.ค.-ดีบีเอส วิคเคอร์ส ฯพณฯ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี คุณปิยชน ใจจงกิจ กรรมการบริหารอาวุโส

ภาพข่าว: ดีบีเอส วิคเคอร์ส สัมมนาเตรียมความพร้อม SET50 Index Futures

๒๒ มี.ค. ๒๐๐๖ ๑๑:๓๐

กรุงเทพฯ-22 มี.ค.-ดีบีเอส วิคเคอร์ส บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนา เทคนิคการทำกำไร และใช้ประโยชน์จาก SET50 Index Futures ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ นำโดย คุณปิยชน ใจจงกิจ กรรมการบริหารอาวุโสฝ่าย Private Wealth Management. บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส

ดีบีเอส วิคเคอร์ส จัดสัมมนาเทคนิคการทำกำไรจาก SET50 Index Futures

๐๙ มี.ค. ๒๐๐๖ ๑๑:๑๑

กรุงเทพฯ-9 มี.ค.-ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาล่วงหน้าจากสำนักงาน กลต. และเป็นสมาชิกของตลาดอนุพันธ์ และสำนักหักบัญชี ขอเรียนเชิญนักลงทุนเข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ เทคนิคการทำกำไร

ภาพข่าว: SET50 Index Futures ทางเลือกใหม่ของการลงทุน

๒๑ ก.ย. ๒๐๐๕ ๑๑:๒๐

กรุงเทพฯ-21 ก.ย.-ดีบีเอส วิคเคอร์ส บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ (DBSV) จัดสัมมนา ทางเลือกใหม่ในการลงทุน และเพิ่มโอกาสการทำกำไรใน SET50 Index Futures โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ นำโดย คุณปิยชน ใจจงกิจ กรรมการบริหารอาวุโส และคุณสมนึก สุธีรพรชัย