ปาร์คคยองอึน คุณเจี๊ยบ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: ภาษาติดเชื้อ ภาพวาดภูมิทัศน์รอบนอกของภาษาเกาหลี

๒๗ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๔๐

กรุงเทพฯ-27 ม.ค.-สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น สังสันทน์ทางปัญญา.การติดเชื้อของภาษาเกาหลี จากภาษาต่างประเทศที่ถ่ายทอดลงในหนังสือ ภาษาติดเชื้อ ภาพวาดภูมิทัศน์รอบนอกของภาษาเกาหลี จัดพิมพ์โดยนายอาทร เตชะธาดา (กลาง) กรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด แปลโดย ผศ.ดร.ปาร์คคยองอึน คุณเจี๊ยบ (ที่