ปาริชาต สถาปิตานนท์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: อธิการบดีจุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ในวาระครบรอบ 53 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์

๐๕ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๕๘

กรุงเทพฯ-5 ก.ค.-คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ที่ 2 จากขวา) อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ (ที่ 1 จากขวา) คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์รุ่งนภา พิตรปรีชา (ที่ 2

ภาพข่าว: นิเทศ จุฬาฯ เปิดมุมมองการสื่อสารแนวฟิวชั่น จับมือวิทยากรจากสหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น จัดสัมมนา Fusion

๑๒ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๒๑

กรุงเทพฯ-12 มี.ค.-คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กลาง) จับมือวิทยากรจาก 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ Assoc.Prof. Peter Chanthanakone จาก University of Iowa สหรัฐอเมริกา, Mr. Wim Honder จาก InHolland University และ VU University

ภาพข่าว: นิเทศ จุฬาฯ - วารสาร มธ. - นิเทศ นิด้า สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ลงนาม MOU ผนึกกำลังยกระดับวิชาการด้านการสื่อสาร

๑๘ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๑๓

กรุงเทพฯ-18 พ.ค.-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ (กลาง) คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการร่วมกับ รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวณิช (ซ้าย) คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. และ ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (ขวา) คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า ในวันที่ 15

ภาพข่าว: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ

๒๖ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๔๖

กรุงเทพฯ-26 เม.ย.-ดั๊บเบิ้ล เอ ศาสตราจารย์ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมนิสิตเข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาแนวคิดการทำงานของคุณกิตติ

ภาพข่าว: นิเทศ จุฬาฯ ผนึกกำลังพันธมิตรเอเชียแปซิฟิก จัดประชุมวิชาการถกทิศทางการประชาสัมพันธ์เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยในยุค

๐๒ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๒๔

กรุงเทพฯ-2 มี.ค.-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 3 จากขวา) Professor Anne Gregory จาก University of Huddersfield สหราชอาณาจักร (ที่ 4 จากซ้าย) Dr. Marianne D. Sison จาก RMIT University ออสเตรเลีย (ที่ 3 จากซ้าย)

นิเทศ จุฬาฯ ผนึกนักวิชาการไทยและนานาชาติ ถกทิศทางการประชาสัมพันธ์เพื่อความยั่งยืนตามกรอบประเทศไทย 4.0

๒๓ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๒:๐๙

กรุงเทพฯ-23 ก.พ.-คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ ระดมความคิดนักวิชาการ และมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์จาก 8 ประเทศเอเชียและยุโรป กำหนดกรอบการประชาสัมพันธ์เน้น ความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม ในยุคสื่อสังคมออนไลน์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

ภาพข่าว: ปรึกษาบูรณาการ ๓ ส่วนนิเทศ จุฬาฯ ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพ

๐๖ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๓:๐๗

กรุงเทพฯ-6 ธ.ค.-โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพ พันธ์เลิศ ใบหยก และ ศ.ดร.พนา ทองมีอาคม จัดประชุมเพื่อปรึกษาบูรณาการ ๓ ภาคส่วน โดยมี ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มล.อัจฉราพร ณ สงขลา ประธานมูลนิธิ นิเทศศาสตร์ ศ.บำรุงสุข สีหอำไพ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ม.ล.วิฏราธร

ภาพข่าว: สภาปัญญาสมาพันธ์แถลงผลดัชนีประสิทธิผลภาคเอกชน (Private Sector Effectiveness Index : PVE Index)

๒๗ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๐๒

กรุงเทพฯ-27 ม.ค.-สภาปัญญาสมาพันธ์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์ ร่วมกับคณะกรรมการฯ อาทิ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ คณะรัฐศาสตร์

ภาพข่าว: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์ แถลงข่าว เปิดตัวหน่วยงาน สภาปัญญาสมาพันธ์

๒๙ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๐๖

กรุงเทพฯ-29 ธ.ค.-สภาปัญญาสมาพันธ์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์ ร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบัน อาทิ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, ผศ.ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย, ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์, ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์, ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ และ รศ.ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน

ภาพข่าว: สสส. ร่วมกับ เครือข่ายเสียงประชาชน และนักวิชาการอิสระจากสถาบันชั้นนำ เปิดแคมเปญ ลดพุง ลดโรค

๐๕ มี.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๐๖

กรุงเทพฯ-5 มี.ค.-โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น สสส. ร่วมกับ เครือข่ายเสียงประชาชน และนักวิชาการอิสระจากสถาบันชั้นนำเปิดแคมเปญ ลดพุง ลดโรค รณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงภัยจากโรคอ้วนลงพุง ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการกำกับทิศงานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส.พร้อมด้วย ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ชวนร่วมเสวนาอารมณ์ดีต้อนรับปีใหม่ เปิดสำรับความคิด ปรุงชีวิตให้เป็นสุข

๑๕ ธ.ค. ๒๐๑๑ ๐๙:๔๔

กรุงเทพฯ-15 ธ.ค.-ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ชวนร่วมเสวนาอารมณ์ดีต้อนรับปีใหม่เปิดสำรับความคิด ปรุงชีวิตให้เป็นสุข โดย อาจารย์นักคิดบวก ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ นักเขียนอารมณ์ดี หนุ่มเมืองจันท์ (สรกล อดุลยานนท์) ชวนพูดคุยเฮฮาโดย ศิลปินเพลงละมุน. อรินธรณ์ แห่งวง Basket

เตรียมต้อนรับปีใหม่กับเสวนาดีๆชวนให้คิดบวก เปิดสำรับความคิด ปรุงชีวิตให้เป็นสุข กับ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์, หนุ่มเมืองจันท์

๑๔ ธ.ค. ๒๐๑๑ ๑๑:๕๒

กรุงเทพฯ-14 ธ.ค.-ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ชวนร่วมเสวนาอารมณ์ดีต้อนรับปีใหม่ เปิดสำรับความคิด ปรุงชีวิตให้เป็นสุข โดยอาจารย์นักคิดบวก ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ นักเขียนอารมณ์ดี หนุ่มเมืองจันท์ (สรกล อดุลยานนท์) ชวนพูดคุยเฮฮาโดย ศิลปินเพลงละมุน. อรินธรณ์ แห่งวง Basket

ภาพข่าว: นักวิชาการและสำนักโพลล์ ร่วมเปิดตัว เครือข่ายเสียงประชาชน

๑๒ ก.ย. ๒๐๑๑ ๑๔:๒๖

กรุงเทพฯ-12 ก.ย.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ (กลาง) ประธานคณะกรรมการเครือข่ายเสียงประชาชน พร้อมด้วย พลเรือตรี ดร.วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา รองประธานฝ่ายบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) อ.เทวินทร์ อินทรจำนงค์ รองประธานฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ (ที่ 4 จากขวา)

ภาพข่าว: วันสตรีสากล ประจำปี 2554

๑๔ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๖:๑๒

กรุงเทพฯ-14 มี.ค.-โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน วันสตรีสากล ประจำปี 2554 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นในระดับเขต รวม 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในงานมีการอภิปรายหัวข้อ แนวคิดการพัฒนาสตรียุคใหม่ โดย ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

นิเทศฯ จุฬาฯ มหาบัณฑิต จัดโครงการ อมยิ้ม ตะลุยทำภารกิจเพื่อน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส

๑๔ ก.ย. ๒๐๐๙ ๑๗:๑๓

กรุงเทพฯ-14 ก.ย.-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปิดโหวตไปแล้วกับกิจกรรมดีๆ โครงการ อมยิ้ม ที่นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มหาบัณฑิต) สาขาการประชาสัมพันธ์ (นอกเวลาราชการ) ชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มาโหวตกิจกรรมความดีที่เหล่านักศึกษานำทีมโดย รศ.ดร. ปาริชาต สถาปิตานนท์ อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดตัวหนังสือในโครงการดั๊บเบิ้ล เอ สื่อสร้างปัญญา เฟส 11 กับหนังสือ 5 เล่ม 5 สไตล์

๑๕ ต.ค. ๒๐๐๘ ๑๔:๑๕

กรุงเทพฯ-15 ต.ค.-คิธ แอนด์ คิน ฯ นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดตัวหนังสือในโครงการดั๊บเบิ้ล เอ สื่อสร้างปัญญา เฟส 11 นำหนังสือ 5 เล่ม จาก 5 นักเขียนชื่อดัง สมจิตร จงจอหอ กับผลงาน บนสังเวียนยอดนักสู้ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ชื่อเสียงบนเส้นด้ายกับภัยพิบัติร้ายกรุงเทพฯ รศ.

สัมมนา มองการณ์ไกล.ไปกับน้ำบาดาล

๑๔ ธ.ค. ๒๐๐๗ ๑๗:๓๕

กรุงเทพฯ-14 ธ.ค.-กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 นางสาวสมคิด บัวเพ็ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการสัมมนา มองการณ์ไกล.ไปกับน้ำบาดาล ซึ่งมีหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน จำนวน 80 คน เข้าร่วม ในงานสัมมนา ณ สถาบันกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์

ภาพข่าว: อธิบดี เปิดโครงการ คนไทย พลังใจดี

๒๘ ก.ย. ๒๐๐๗ ๑๗:๓๓

กรุงเทพฯ-28 ก.ย.-โรงพยาบาลมนารมย์ น.พ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดี กรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ คนไทย พลังใจดี และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ถึงเวลาสร้างคนไทย ให้มีพลังใจดี จัดโดย นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลมนารมย์ มี โชค บูลกุล รศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ พญ.อัญชุลี

กรมสุขภาพจิต ร่วมกับโรงพยาบาลมนารมย์ จัดงานแถลงข่าว โครงการ คนไทย พลังใจดี

๒๑ ก.ย. ๒๐๐๗ ๐๘:๕๖

กรุงเทพฯ-21 ก.ย.-โรงพยาบาล มนารมย์ นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต จะให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าว โครงการ คนไทย พลังใจดี และร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ถึงเวลาสร้างคนไทย ให้มีพลังใจดี จัดโดย นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลมนารมย์ โดยมี โชค บูลกุล รศ.ดร.ปาริชาต

ภาพข่าว: มนารมย์ จัดโครงการ คนไทย พลังใจดี

๐๑ ต.ค. ๒๐๐๗ ๐๘:๑๖

กรุงเทพฯ-1 ต.ค.-โรงพยาบาลมนารมย์ นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลมนารมย์ จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ คนไทย พลังใจดี พร้อมเปิดตัว แมสค๊อต น้องใจดี โดยมี โชค บูลกุล รศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คริส เบญจกุล พ.ญ.อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล ร่วมงานด้วย ณ ห้อง บอลล์รูม 1 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์