ข่าวประชาสัมพันธ์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ | newswit

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
ร่วมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ – Jun 2020
ภาพข่าว: NPS ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
ภาพข่าว: NPS ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ – Jul 2019
ภาพข่าว: กลุ่ม ปตท. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า
ภาพข่าว: กลุ่ม ปตท. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า
1 ล้านตัว เนื่องในวันแม่แห่งชาติ – Aug 2018
ภาพข่าว: NPS ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
ภาพข่าว: NPS ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
65 พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสร้างสมดุลทางธรรมชาติให้แม่น้ำปราจีนบุรี – Aug 2017
ภาพข่าว: ปตท. ร่วมกับชุมชนแหลมฉบัง
ภาพข่าว: ปตท. ร่วมกับชุมชนแหลมฉบัง
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ – Aug 2016
ปตท. ร่วมกับชุมชนแหลมฉบัง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ – นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ร่วมกับ นายพีรทักษ์ อุตะเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทำพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณชายหาดหน้าวัดแหลมฉบังเก่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ปตท. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม – รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนโดยรอบในพื้นที่ทั้ง 12 ชุมชน รวมถึงกลุ่มประมง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โรงเรียน วัดแหลมฉบัง และบริษัทผู้ประกอบการในพื้นที่ ปตท. จึงร่วมกับชุมชนดังกล่าวจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นการคืนชีวิตให้สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศล
ภาพข่าว: ปตท. ร่วมกับชาวชลบุรี
ภาพข่าว: ปตท. ร่วมกับชาวชลบุรี
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ – Dec 2014
ปตท. ร่วมกับชาวชลบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ – ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออกของ ปตท. ตั้งอยู่ในเขต จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ติดชายทะเลและล้อมรอบด้วย 12 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านห้วยเล็ก บ้านเขาน้ำซับ วัดพระประทานพระ บ้านแหลมฉบัง บ้านทุ่ง บ้านนาเก่า บ้านแหลมทอง วัดมโนรม บ้านอ่าวอุดม ตลาดอ่าวอุดม บ้านชากยายจีน และชุมชนผาแดง ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการประมง ปตท.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงร่วมเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวง ยกทัพสัตว์น้ำจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 4 ภาค ฟื้นฟูสัตว์น้ำทั่วประเทศ – นายชวลิต กล่าวต่อไปว่า การฟื้นฟูและขยายพันธุ์สัตว์น้ำของประเทศ เป็น 1 ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรประชาชนชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุข อยู่ดี กินดี กรมประมงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรดังกล่าว
ทช. จัดกิจกรรมฟื้นฟูแนวปะการังและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายแด่ในหลวง – กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--ทช. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันออก (ระยอง) จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูแนวปะการังและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550 ณ เกาะมันใน ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมี นายสุรศักดิ์ สุวรรณประกร