ข่าวประชาสัมพันธ์ปลัดกระทรวงเกษตรฯ | newswit

มกอช. ร่วมงาน Conference on Import
มกอช. ร่วมงาน Conference on Import
& Export Food Safety Cooperation of the Belt and Road ยกระดับความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหาร พร้อมโชว์วิสัยทัศน์ 19 Sep
OR ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
OR ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่งเสริมการปลูกกาแฟ สร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน – นายดิษทัต เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ 14 Sep
รองปลัดเกษตรฯ ติดตามผลการดำเนินงาน
รองปลัดเกษตรฯ ติดตามผลการดำเนินงาน
และเป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – นอกจากนี้ 29 Aug
รองปลัด.กษ.ประชุม ไทย-สหราชอาณาจักร
รองปลัด.กษ.ประชุม ไทย-สหราชอาณาจักร
ครั้งแรก เดินหน้าผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตร – สำหรับการประชุมดังกล่าวมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงสร้าง นโยบาย 21 Aug
ปลัดเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมกรมวิชาการเกษตร
ปลัดเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมกรมวิชาการเกษตร
เน้นใช้เทคโนโลยีทดแทนการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น – สำหรับ กรมวิชาการเกษตร 16 Aug
ปลัดเกษตรฯ หารือด้านเกษตรร่วมกับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร
ปลัดเกษตรฯ หารือด้านเกษตรร่วมกับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร
ประจำประเทศไทย หวังกระชับความสัมพันธ์และเปิดตลาดสินค้าเกษตรไทยที่มีศักยภาพไปสหราชอาณาจักรในอนาคต – 03 Aug
ปลัดเกษตรฯ ลงพื้นที่คุมเข้มส่งออกทุเรียนใต้
ปลัดเกษตรฯ ลงพื้นที่คุมเข้มส่งออกทุเรียนใต้
สยบปัญหาทุเรียนอ่อนและสวมสิทธิ์ กรมวิชาการเกษตรยืนยันทะเบียน GAP รูปแบบใหม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์กลางเดือน ธ.ค. แน่นอน 30 Nov
BEDO เข้าร่วมการประชุม The International
BEDO เข้าร่วมการประชุม The International
Dialogue (Online in English) Mainstreaming Biodiversity in Agriculture in Thailand: Case and Experiences Sharing 28 Nov
ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณ์ส่งออกผลไม้สดจากไทยไปจีนผ่านประเทศที่สาม
ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณ์ส่งออกผลไม้สดจากไทยไปจีนผ่านประเทศที่สาม
มั่นใจผลไม้ไทยมีคุณภาพ รักษาตลาดจีน แสนล้าน ต่อเนื่อง – อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า Aug 2022
ไทยหารือความร่วมมือ ADB เพื่อเสริมสร้างศักยภาพภาคเกษตรทุกด้าน
ไทยหารือความร่วมมือ ADB เพื่อเสริมสร้างศักยภาพภาคเกษตรทุกด้าน
– สำหรับการหารือในครั้งนี้ ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อลดจำนวนผู้อดอยากหิวโหยภายในประเทศและส่งเสริมค Aug 2022
ปลัดเกษตรฯ เปิดงานโครงการส่งเสริมไหมอุตสาหกรรมรังเหลือง
ปลัดเกษตรฯ เปิดงานโครงการส่งเสริมไหมอุตสาหกรรมรังเหลือง
โชว์ผลงานตามนโยบายตลาดนำการผลิต ชู น่านโมเดล พร้อมเดินหน้าต่อ ขยายผลทั่วทุกพื้นที่ – สำหรับ ปัญหาสำคัญของภาคเกษตร Aug 2022
กระทรวงเกษตรฯ ลั่นเด็กนักเรียนไทยต้องได้ดื่มนมโรงเรียนครบ
กระทรวงเกษตรฯ ลั่นเด็กนักเรียนไทยต้องได้ดื่มนมโรงเรียนครบ
260 วัน ตลอดหนึ่งปีการศึกษา 2565 – นายสัตวแพทย์สมชวน เปิดเผยว่า May 2022
นับถอยหลังครบรอบ 130 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โชว์นิทรรศการผลงานสำคัญของหน่วยงานในสังกัด
นับถอยหลังครบรอบ 130 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โชว์นิทรรศการผลงานสำคัญของหน่วยงานในสังกัด
ภายใต้แนวคิด130 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน – ผลงานสำคัญที่จะจัดแสดงนิทรรศการมีดังนี้ Mar 2022
'รมช.มนัญญา' เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเวียงชัย
'รมช.มนัญญา' เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเวียงชัย
จำกัด พร้อมมอบอุปกรณ์การตลาด หนุนสหกรณ์ใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า Mar 2022
รองปลัดฯ อำพันธุ์ ติดตามงานส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย
รองปลัดฯ อำพันธุ์ ติดตามงานส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย
มุ่งหวังยกระดับเกลือทะเลควบคู่อนุรักษ์ภูมิปัญญา – นอกจากนี้ Feb 2022
บิ๊กเกษตรฯนำทีมกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน
บิ๊กเกษตรฯนำทีมกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน
ผลักดันส่งออกสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดแดนมังกร – นายระพีภัทร์ฯ กล่าวขอบคุณฝ่ายจีนที่สนับสนุนงบประมาณราว 100 Jan 2022
'รมช.มนัญญา' หนุนปล่อยแตนเบียนต่อเนื่อง
'รมช.มนัญญา' หนุนปล่อยแตนเบียนต่อเนื่อง
ป้องกันศัตรูมะพร้าว – สำหรับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวนี้ Jan 2022
กระทรวงเกษตรฯ วางกรอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรนาเกลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
กระทรวงเกษตรฯ วางกรอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรนาเกลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
– อย่างไรก็ตาม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้แทนเกษตรกรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรนาเกลือ Nov 2021
รองรับ Next Normal มุ่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนในปี
รองรับ Next Normal มุ่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนในปี
2565 – "สำหรับ "Agri challenge Next Normal 2022" เหลียวหลัง แลหน้า รองรับ Next Normal Nov 2021
รองปลัด กษ. ร่วมประชุมและอภิปราย
รองปลัด กษ. ร่วมประชุมและอภิปราย
โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง – ทั้งนี้ Oct 2021
ก.เกษตรฯ เตรียมความพร้อมเสนอโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูโควิด-19
ก.เกษตรฯ เตรียมความพร้อมเสนอโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูโควิด-19
รอบ 2 – ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนโครงการในประเด็นของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องไม่ซ้ำซ้อนกันและครอบคุลมมากขึ้น Oct 2021
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลังประกาศใช้หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรฉบับใหม่ (371/2564) – นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐบาล ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสถานการณ์ภาคเกษตรของประเทศ จากความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องเกษตรกรทุกสาขาอาชีพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง ประกาศใช้หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตรฉบับใหม่
กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมสรุปผลการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก
กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมสรุปผลการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก
2021 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน – ทั้งนี้ ได้รับรายงานจาก ฝ่ายเกษตรฯ ว่า เกิดการระบาดของโควิด 19 Aug 2021
รองปลัดเกษตรฯ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
รองปลัดเกษตรฯ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการประชุมอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี) และอาเซียนกับรัสเซีย Aug 2021
ปลัดเกษตรฯ เปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ปลัดเกษตรฯ เปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับกลาง รุ่นที่ 98 – กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงฯ Jul 2021
เกษตรฯ จับมือ กลาโหม รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายและกระจายผลผลิต
เกษตรฯ จับมือ กลาโหม รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายและกระจายผลผลิต
บรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 และผลผลิตล้นตลาด – ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Jun 2021
ปลัดเกษตรฯ สั่งเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น
ปลัดเกษตรฯ สั่งเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น
ให้กักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิด และให้สำนัก/กองที่มีผู้ติดเชื้อ WFH 100% – 1) ให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติราชการที่บ้าน Jun 2021
กระทรวงเกษตรฯ จัดสรรโควตาสิทธิและพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียน
กระทรวงเกษตรฯ จัดสรรโควตาสิทธิและพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียน
ปีการศึกษา 2564 พร้อมกำชับแนวทางการจัดส่งนมโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 – May 2021
อีกหนึ่งผลงาน 5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย
อีกหนึ่งผลงาน 5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย
อลงกรณ์ เผยพร้อมตั้งสภาเกษตรอินทรีย์พีจีเอส. เป็นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมสร้างระบบบิ๊กดาต้าออร์กานิค – May 2021
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมหารือและให้ข้อคิดเห็นต่อการเข้าร่วมความตกลง
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมหารือและให้ข้อคิดเห็นต่อการเข้าร่วมความตกลง
CPTPP ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรและประเทศไทยเป็นหลัก – ในเบื้องต้น กระทรวงเกษตรฯ May 2021