ปรีชา ศตวรรษธำรง ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: คุณโพธิพงษ์ คุณยุพา มอบเงินบริจาค 500,000 บาท แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯ

๒๔ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๕๔

กรุงเทพฯ-24 ต.ค.-เมืองไทยประกันชีวิต นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ และนางยุพา ล่ำซำ มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย และช่วยเหลือผู้ป่วยทางจิตเวชยากไร้ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

1 มีนาคม ฟังเสียงผู้ป่วยจิตเวช จากหลุมดำ.สู่แสงดาว มืดได้ก็สว่างได้

๒๒ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๕:๕๙

กรุงเทพฯ-22 ก.พ.-สมาคมเสริมสร้างชีวิต สมาคมสายใยครอบครัวร่วมกับภาคีเครือข่ายจิตสังคมจัดงานประชุมวิชาการ Psychosocial Network Conference 2019, A Journey of Recovery: From Stuck to Star จากหลุมดำ.สู่แสงดาว วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม นพ.ปรีชา ศตวรรษธำรง ชั้น 9 อาคารราชสาทิส

ภาพข่าว: เคทีซีร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ภายใต้กิจกรรม Ice Bucket

๐๔ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๑:๕๘

กรุงเทพฯ-4 พ.ย.-บัตรกรุงไทย นายแพทย์ปรีชา ศตวรรษธำรง (ที่ 3 จากขวา) รองประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วยนายแพทย์สินเงิน สุขสมปอง (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จากนางกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง (กลาง)

ภาพข่าว: คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ บันทึกเทปรายการพิเศษการกุศล สายธารศรัทธาสู่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 123

๓๐ ส.ค. ๒๐๑๒ ๑๖:๐๒

กรุงเทพฯ-30 ส.ค.-ซี.พี. คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายแพทย์ปรีชา ศตวรรษธำรง (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมบันทึกเทปขับร้องเพลงหมู่ เพื่อออกอากาศในรายการพิเศษการกุศล

ภาพข่าว: บริจาคเงินเพื่อการกุศล

๑๐ พ.ค. ๒๐๐๗ ๑๓:๐๙

กรุงเทพฯ-10 พ.ค.-เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม พล.ต.อ. เภา สารสิน ให้เกียรติมอบเงินบริจาคจากมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท โดยมี นายแพทย์ ปรีชา ศตวรรษธำรง รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นผู้รับมอบ