ประสัณห์ เชื้อพานิช ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

รมว. คลัง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.

๑๓ พ.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๑๘

กรุงเทพฯ-13 พ.ค.-ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 4 ราย ดังนี้ (1) นายสุภัค ศิวะรักษ์ (2) นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (3) นายประสัณห์ เชื้อพานิช

IOD ปรับโฉมรางวัล Board of the Year เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมเพิ่มประเภทรางวัล

๐๘ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๐๗

กรุงเทพฯ-8 ต.ค.-สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นายประสัณห์ เชื้อพานิช ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปิดเผยว่าทาง IOD ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณารางวัล Board of the Year

ภาพข่าว: แม็คโคร รับใบประกาศนียบัตร ผ่านการรับรองระบบป้องกันทุจริต

๑๘ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๖:๑๙

กรุงเทพฯ-18 มิ.ย.-นิโอ ทาร์เก็ต บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน เข้ารับใบประกาศนียบัตรในฐานะที่เป็นองค์กรที่ผ่านการรับรองว่ามีนโยบายและมีแนวปฎิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วน

IOD ตั้ง ประสัณห์ เชื้อพานิช เป็นประธานกรรมการคนใหม่

๐๓ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๓๖

กรุงเทพฯ-3 ก.ค.-สถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) มีมติให้ นายประสัณห์ เชื้อพานิช เป็นประธานกรรมการคนใหม่แทน นายเกริกไกร จีระแพทย์ ที่หมดวาระ และเห็นชอบให้ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช เป็นรองประธานกรรมการ ในการประชุมสมาชิก IOD

จากนี้ไปรายงานของผู้สอบบัญชี จะเป็นเรื่องแรกที่ทุกคนต้องอ่าน

๑๕ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๕๔

กรุงเทพฯ-15 ธ.ค.-สภาวิชาชีพบัญชี ในขณะที่รายงานของผู้สอบบัญชีพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด 40 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยุครายงานแบบสองวรรคจนปัจจุบันเป็นรายงานแบบหกวรรค และกำลังจะปรับโฉมอีกครั้งสำหรับงบการเงินที่สิ้นสุดรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559

FAP Meet the Press ครั้งที่ 2 จากที่ไม่มีใครอ่าน.ต่อไปรายงานของผู้สอบบัญชีจะเป็นเรื่องแรกที่ทุกคนต้องอ่าน

๐๘ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๒๕

กรุงเทพฯ-8 ธ.ค.-สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน FAP's Meet the Press ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ชั้น 6 ห้อง 6-3 ภายในงาน คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี เตรียมประกาศใช้รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ ปลายปีหน้า ยกระดับเทียบชั้นมาตรฐานต่างประเทศ เพิ่มประเด็นความเห็นที่มีนัยสำคัญต่อกิจการ

๒๖ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๑๗

กรุงเทพฯ-26 ต.ค.-สภาวิชาชีพบัญชี นายประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี เปิดเผยว่า สภาวิชาชีพบัญชีกำลังศึกษารูปแบบรายงานการสอบบัญชีแบบใหม่ตามมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ และคาดว่าจะประกาศใช้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ภาพข่าว: ก.ล.ต. มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สอบบัญชี โครงการพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน

๑๙ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๑:๔๑

กรุงเทพฯ-19 ก.พ.-ก.ล.ต. ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ (แถวกลาง, ที่ 5 จากขวา) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สอบบัญชี 32 ราย ซึ่งผ่านการอบรม โครงการพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน จัดโดย ก.ล.ต. ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพข่าว: ก.ล.ต. เตรียมพร้อมกรรมการตรวจสอบรับมือพัฒนาการทางบัญชี

๑๖ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๒:๒๖

กรุงเทพฯ-16 ก.พ.-ก.ล.ต. วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (ที่ 3 จากซ้าย) และ วรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. ให้การต้อนรับ ประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กุศยา ลีฬหาวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) สุวิมล กุลาเลิศ

ภาพข่าว: ก.ล.ต.-สภาวิชาชีพบัญชีร่วมจัดโครงการ สร้างผู้สอบบัญชีตลาดทุน

๐๓ ต.ค. ๒๐๑๔ ๑๑:๔๑

กรุงเทพฯ-3 ต.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนายประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศความร่วมมือจัดโครงการ สร้างผู้สอบบัญชีตลาดทุน

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพนักวางระบบงาน

๑๒ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๗:๒๖

กรุงเทพฯ-12 มิ.ย.-Neo Target เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (ที่3 จากขวา) อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ นายประสัณห์ เชื้อพานิช (ที่4 จากขวา) รักษาการนายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแถลงข่าวการเปิดตัวหลักสูตร และลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ

ภาพข่าว: งานสัมมนาโครงการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)

๐๓ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๖:๕๗

กรุงเทพฯ-3 มิ.ย.-ก.ล. ต. ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ (ที่ 5 จากขวา) เลขาธิการ ก.ล. ต. ร่วมกับ นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ (ที่ 4 จากขวา) อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นายสุภกิจ จิระประดิษฐกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานกำกับตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายประสัณห์

ไทยพาณิชย์แต่งตั้งกรรมการธนาคารใหม่ 2 ราย

๑๒ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๐:๐๓

กรุงเทพฯ-12 เม.ย.-ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์มีมติแต่งตั้งกรรมการธนาคารใหม่ 2 ราย ได้แก่ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว และ นายประสัณห์ เชื้อพานิช เป็นกรรมการธนาคาร แทนกรรมการเดิม คือ ศาสตราจารย์พิเศษ ทศพร ศิริสัมพันธ์ และ นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

ภาพข่าว: งานสัมมนาใหญ่นักบัญชีการก้าวสู่ AEC

๒๗ มี.ค. ๒๐๑๒ ๑๑:๒๕

กรุงเทพฯ-27 มี.ค.-สภาวิชาชีพบัญชีฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสัมมนาใหญ่นักบัญชี การก้าวสู่ Asean Economic Community (AEC) ขึ้น ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค โดยงานสัมมนาดังกล่าวมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคับคั่ง อาทิ นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการและกรรมการ

ภาพข่าว: ว่าที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีฯ ปี 2554 - 2557

๑๒ พ.ค. ๒๐๑๑ ๑๓:๕๙

กรุงเทพฯ-12 พ.ค.-ปตท. เมื่อเร็วๆนี้ นายพิชัย ชุณหวชิร คณะกรรมการบริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะอุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ เปิดตัวทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายสันติ วิลาสศักดานนท์ นายประสัณห์ เชื้อพานิช นางปริศนา ประหารข้าศึก นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ รศ.ดร.วิรัช