ข่าวประชาสัมพันธ์บ่อจิ๋ว | newswit

บ่อจิ๋ว แหล่งน้ำเพื่อเกษตรกร เพิ่มผลผลิต
บ่อจิ๋ว แหล่งน้ำเพื่อเกษตรกร เพิ่มผลผลิต
สร้างรายได้ สู้ภัยแล้ง – การบำรุงรักษาบ่อจิ๋วอย่างเหมาะสม เช่น ปลูกหญ้าแฝกรอบขอบบ่อเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน Jul 2023
รมช.ธรรมนัส เดินหน้ามอบหนังสือ
รมช.ธรรมนัส เดินหน้ามอบหนังสือ
ส.ป.ก. เพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน ได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม – Sep 2020
โครงการ 'บ่อจิ๋ว’ สุดเจ๋ง สศก. ชูผลสำเร็จ ช่วยเกษตรกรกักเก็บน้ำ เพิ่มผลผลิต เสริมรายได้ครัวเรือน – นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการติดตามโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน "บ่อจิ๋ว" ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง
พด. แก้ภัยแล้งตามนโยบาย กษ. พร้อมสร้างบ่อจิ๋ว
พด. แก้ภัยแล้งตามนโยบาย กษ. พร้อมสร้างบ่อจิ๋ว
2.9 หมื่นบ่อตามความต้องการ – นายสุรเดช กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของโครงการบ่อจิ๋ว ได้วางเป้าหมายของการทำงานในปี 59 Nov 2015