ข่าวประชาสัมพันธ์บี เอส เมทัล | newswit

ภาพข่าว: บี.เอส.เมทัล เครือสหวิริยา
ภาพข่าว: บี.เอส.เมทัล เครือสหวิริยา
รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 6 ปี ต่อเนื่อง – Aug 2016
ภาพข่าว: พนักงานจาก บี.เอส.เมทัล
ภาพข่าว: พนักงานจาก บี.เอส.เมทัล
รับรางวัลสตรีดีเด่น ประจำปี 2559 – Mar 2016
ภาพข่าว: บริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัด
ภาพข่าว: บริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัด
รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ในงาน “เทียนส่องใจ” – Dec 2015
ภาพข่าว: บี.เอส.เมทัล ส่งมอบเครื่องเล่นสนาม
ภาพข่าว: บี.เอส.เมทัล ส่งมอบเครื่องเล่นสนาม
ร.ร.บ้านดอนทอง อ.บางสะพาน – Aug 2015
ภาพข่าว: บี.เอส.เมทัล เครือสหวิริยา
ภาพข่าว: บี.เอส.เมทัล เครือสหวิริยา
รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 5 ปี ต่อเนื่อง – Jul 2015
ภาพข่าว: บี.เอส.เมทัล ในเครือสหวิริยา
ภาพข่าว: บี.เอส.เมทัล ในเครือสหวิริยา
จัดกิจกรรม สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในโรงเรียน – Jun 2015
ภาพข่าว: ต้อนรับคณะฯ เรือนจำ ประจวบฯ
ภาพข่าว: ต้อนรับคณะฯ เรือนจำ ประจวบฯ
ดูงานทูบีนัมเบอร์วัน – Jan 2015
ภาพข่าว: บริษัทในเครือสหวิริยา
ภาพข่าว: บริษัทในเครือสหวิริยา
รับรางวัล CSR – DIW Continuous ปีที่ 3 – Oct 2014
ภาพข่าว: บี.เอส.เมทัล สาขา2 รับใบประกาศเกียรติคุณ
ภาพข่าว: บี.เอส.เมทัล สาขา2 รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ – Oct 2014
ภาพข่าว: บจก.บี.เอส.เมทัล สาขาบางสะพาน รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ปี 2557 –
ภาพข่าว: บจก.บี.เอส.เมทัล ร่วมประกวดในงาน
ภาพข่าว: บจก.บี.เอส.เมทัล ร่วมประกวดในงาน
“มหกรรมเฉลิมฉลองครอบรอบ 12 ปี TO BE NUMBER ONE” – Jul 2014
บจก.บี.เอส.เมทัล 2 เลื่อนชั้น รับใบรับรองโรงงานสีเขียวระดับ 3 –
ภาพข่าว: บี.เอส.เมทัล ลงนาม MOU มุ่งสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน –
บจก.บี.เอส.เมทัล คว้ารางวัลชนะเลิศ
บจก.บี.เอส.เมทัล คว้ารางวัลชนะเลิศ
ประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคฯ – Mar 2014
บริษัทในเครือสหวิริยา รับใบรับรองฯ ป้องกันยาเสพติด จ.ประจวบฯ –
ภาพข่าว: บี.เอส.เมทัล รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 – กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--เครือสหวิริยา นายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัด (กลาง) รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556 จากกรมคุ้มครองสวัสดิการแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นางนฤมล ธารดำรงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ
ภาพข่าว: เครือสหวิริยา รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย ระดับประเทศ – กรุงเทพฯ--8 ก.ค.--เครือสหวิริยา ผู้บริหารบริษัทในเครือสหวิริยา จาก บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี บจก.ท่าเรือประจวบ และ บจก.บี.เอส.เมทัล เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ในงาน “ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27” ประจำปี 2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ภาพข่าว: บีเอสเมทัล สาขา 1 รับรางวัล CSR-DIW Continuous Awrad – กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--เครือสหวิริยา นายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัด สาขา1 (บางสะพาน) บริษัทในเครือสหวิริยา เข้ารับมอบโล่รางวัล CSR – DIW Continuous Award จาก นางกนิษฐา ดารุทยาน ผู้อำนวยศูนย์บริการสารพันทันใจ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วมร่วม จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ
ภาพข่าว: เครือสหวิริยา รับรางวัลชนะเลิศ สถานประกอบกิจการต้านยาเสพติด โครงการ TO BE NUMBER ONE – กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--เครือสหวิริยา นายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัด สาขา 1 (บางสะพาน) บริษัทในเครือสหวิริยา เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE (ประเภทสถานประกอบการ) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงมีพระดำริในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ภาพข่าว: บี.เอส.เมทัล สาขา1 เครือสหวิริยา รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” – กรุงเทพฯ--3 ต.ค.--เครือสหวิริยา นายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัด สาขา1(สาขาอำเภอบางสะพาน) บริษัทในเครือสหวิริยา รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” ประจำปี 2555 โดยรับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์
ภาพข่าว: คณะกรรมการจากรัฐบาลเกาหลี เข้าวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาลดการใช้พลังงาน บี.เอส.เมทัล – กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--เครือสหวิริยา เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ECOEYE (ประเทศเกาหลี) เข้าทำการวิเคราะห์การทำงานของ บริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัด (สาขา 2) บริษัทในเครือสหวิริยา ในโครงการ Eco-Innovation โดยการเข้ามาวิเคราะห์ครั้งนี้เพื่อนำข้อมูลกลับไปหาแนวทางการพัฒนา รวมถึงการลดใช้พลังงาน อาทิ ขั้นตอนการรับวัตถุดิบ
ภาพข่าว: บี.เอส.เมทัล รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ – กรุงเทพฯ--7 ก.ย.--เครือสหวิริยา นายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัด (สาขา1) บริษัทในเครือสหวิริยา เข้ารับรางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2555 จากนายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน โดยมีการรับมอบในงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก” ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 1