บดินทร์ อูนากูล ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: ให้ความรู้ บจ. ในเวียดนาม

๑๕ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๑๙

กรุงเทพฯ-15 พ.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความรู้แก่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ในประเทศเวียดนาม ในหัวข้อ Director's duties and responsibilities ส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามหลักบรรษัทภิบาล

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด CG FORUM เสริมความรู้ด้านบรรษัทภิบาลแก่กรรมการ บจ.

๑๙ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๕๖

กรุงเทพฯ-19 พ.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเปิดสัมมนา CG Forum ครั้งที่ 2 หัวข้อ สุจริต ระมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการทำหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท

ภาพข่าว: ASN เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

๑๒ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๒๗

กรุงเทพฯ-12 พ.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แสดงความยินดีกับ ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ ผู้ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดคอร์สพัฒนางานด้าน IR เสริมประสิทธิภาพ บจ.

๑๒ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๗

กรุงเทพฯ-12 พ.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดอบรม IR Professional Training ประจำปี 2559 หัวข้อ IR Preparation for Roadshows หลักสูตรระดับ Advanced สำหรับ บจ. เพื่อต่อยอดการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมคุณภาพ บจ. จัด SD Forum

๑๐ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๐:๔๒

กรุงเทพฯ-10 ก.พ.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดงาน SD Forum 1/2016: ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริม บจ. ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุม ESG ตามที่สหประชาชาติและประชาคมโลกกำลังให้ความสำคัญ โดยมี บดินทร์

ภาพข่าว: EMC ร่วมแสดงความยินดี เปิดบ้านใหม่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

๒๒ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๓๒

กรุงเทพฯ-22 ม.ค.-เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น นางสาวพิมพ์ลดา มณฑลวิทย์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส ตัวแทน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) หรือ EMC ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดบ้านใหม่ ในวาระที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ย้ายที่ทำการมายังอาคารแห่งใหม่ โดยมี นายบดินทร์ อูนากูล

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม สัปดาห์วันเด็กกับตลาดหุ้น ปี 2559

๐๗ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๔๑

กรุงเทพฯ-7 ม.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรม สัปดาห์วันเด็กกับตลาดหุ้นปี 2559 ระหว่างวันที่ 5-8 ม.ค.นี้ ที่โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ และโรงเรียนคลองเตยวิทยา เขตคลองเตย

ภาพข่าว: TLHPF เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

๒๗ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๔:๐๕

กรุงเทพฯ-27 พ.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงความยินดีกับ ดร. วิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. วรรณ และฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์ กรรมการผู้จัดการ บ. พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด ในโอกาสที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้

ภาพข่าว: มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ด้านการพัฒนาสังคมเมือง

๒๓ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๖:๐๗

กรุงเทพฯ-23 พ.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และท่าน ว. วชิรเมธี ร่วมมอบรางวัลอิสรเมธี โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาสังคมเมือง ประจำปี 2558 แก่โจน จันได

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนา SD Forum ครั้งที่ 4/2015 เกาะติดแนวคิดการลงทุนที่ยั่งยืน

๑๖ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๖:๕๕

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย Benjamin McCarron จาก Asia Research and Engagement และ Asian Corporate Governance Association

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนา CG Forum ครั้งที่ 3/2015 ส่งเสริม บจ. ถึงบทบาทหน้าที่การบริหารความเสี่ยง

๑๐ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๖:๑๐

กรุงเทพฯ-10 ก.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศ. หิรัญ รดีศรี และปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยวิทยากร ผู้บริหาร บจ. ร่วมงาน CG Forum ครั้งที่ 3/2015

ภาพข่าว: เปิดบูธตลาดหลักทรัพย์ฯ ในงานมหกรรมการเงินโคราช

๑๐ ส.ค. ๒๐๑๕ ๐๘:๔๔

กรุงเทพฯ-10 ส.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานการจัดงาน MONEY EXPO พร้อมด้วย ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะผู้บริหาร บล.

ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปร่วมเสวนากับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหัวข้อ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีกรรมการผู้จัดการบริษัทจดทะเบียนกว่า 250

๐๕ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๑:๐๐

กรุงเทพฯ-5 มิ.ย.-ไทยยูเนี่ยน (บรรยายใต้ภาพ- จากขวาไปซ้าย) 1. คุณบดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 2.นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน) 3. คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: SET 2015 Thailand Junior Cadet Open

๒๐ พ.ค. ๒๐๑๕ ๐๙:๓๗

กรุงเทพฯ-20 พ.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี แก่นักกีฬาไทย ธมลวรรณ เขตต์เขื่อน และรองชนะเลิศ อรวรรณ พาระนัง ในการแข่งขันรายการ SET 2015 Thailand Junior Cadet Open

ภาพข่าว: วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล

๓๑ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๔๔

กรุงเทพฯ-31 มี.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บดินทร์ อูนากูล และ ดร.สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับผู้บริหารที่ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในงาน CG Forum 1/2015 CG in Substance: วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล ได้แก่ ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคม ปกรณ์

ภาพข่าว: คู่หูออนสเตจ ตอน คู่หูออนไลน์

๑๓ ก.พ. ๒๐๑๕ ๐๘:๔๑

กรุงเทพฯ-13 ก.พ.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลท. และ ธิติ ตันติกุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บล. กสิกรไทย ร่วมงานสัมมนา คู่หูออนสเตจ ตอน คู่หูออนไลน์ กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการลงทุนผ่านแนวคิดจาก 2 คู่หูกูรูหุ้นมากประสบการณ์ด้านการลงทุน เผดิมภพ สงเคราะห์

ภาพข่าว: ตลท. รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น

๑๑ ก.พ. ๒๐๑๕ ๐๘:๕๐

กรุงเทพฯ-11 ก.พ.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลท. รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงานระดับ ดีเด่น ในโครงการ MEA Energy Saving Building Awardประจำปี 2557 โดยมีบดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับมอบจากสมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยอาคาร ตลท.

ภาพข่าว: GCAP แชร์ประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในงาน SR Training Direction 2015

๒๘ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๐๒

กรุงเทพฯ-28 ม.ค.-IR PLUS คุณนิธาน ชัยเนตร (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และเลขานุการบริษัท บมจ. จี แคปปิตอล หรือ GCAP ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อภายใต้แนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ว่า ความสำเร็จของลูกค้า คือ ความสำเร็จของบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคุณบดินทร์ อูนากูล (ที่ 2 จากซ้าย)

ภาพข่าว: ตลท. เดินหน้าพัฒนา บจ. สู่ความยั่งยืน

๒๓ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๑๐

กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมเปิด กิจกรรม SR Training Direction 2015 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับ บจ. ให้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และมีบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance:

ตลท. เดินหน้าพัฒนา บจ. สู่ความยั่งยืน

๒๓ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๐๙

กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลท. ร่วมกับสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เดินหน้าพัฒนา บจ. ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคำนึงถึงองค์ประกอบ 3 มิติ นั่นคือ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) มุ่งเน้นการยกระดับ บจ. ให้ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการจัดอบรม 9 หลักสูตรตลอดปี

ภาพข่าว: แสดงความยินดีผู้ชนะ TFEX Click2Win Campus League 2014

๑๘ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๐๘:๕๒

กรุงเทพฯ-18 ธ.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บดินทร์ อูนากูล รอง ผจก. และผู้บริหาร ตลท. ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร บล. ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บล. ฟิลลิป บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) บล. ไทยพาณิชย์ บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส

ภาพข่าว: รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น3ปีซ้อน

๐๒ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๕๓

กรุงเทพฯ-2 ธ.ค.-อาร์เอส พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.อาร์เอส เป็นผู้แทนบริษัท รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ต่อเนื่องปีที่ 3 ในงาน SET AWARDS 2014 จาก สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

ภาพข่าว: สัมมนา Shared Value Opportunities in Thailand

๒๙ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๒:๑๖

กรุงเทพฯ-29 ก.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลท. และ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมเปิดงานสัมมนา Shared Value Opportunities in Thailand โดยเชิญวิทยากร ได้แก่ ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท วิเชียร อุษณาโชติ

ภาพข่าว: ตลท. จัด SD Talk หัวข้อ The Road towards Corporate Sustainability ให้ บจ. เข้าใหม่

๒๒ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๑:๓๕

กรุงเทพฯ-22 ส.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลท. ศ. หิรัญ รดีศรี และ ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลท. จัดงาน SD Talk: The Road towards Corporate Sustainability ครั้งที่ 1

ตลท. ยกระดับคุณภาพ บจ. ไทยต่อเนื่อง ออกคู่มือส่งเสริมจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

๑๔ ก.ค. ๒๐๑๔ ๐๘:๓๐

กรุงเทพฯ-14 ก.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลท. ส่งเสริมงานนักลงทุนสัมพันธ์ต่อเนื่อง จัดทำ คู่มือจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เผยแพร่แก่ บจ. ทุกราย ก.ค.นี้ เป็นแนวทางให้บริการผู้ลงทุนเท่าเทียมและป้องกันข้อมูลภายในรั่วไหล เผยปีนี้มี บจ. สมัครเข้ารับการพิจารณารางวัล Best IR Awards เพิ่มขึ้น 20%

ภาพข่าว: CEO CG Talk แลกเปลี่ยนมุมมองผู้บริหาร บจ.

๑๗ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๑:๐๑

กรุงเทพฯ-17 เม.ย.-ตลท. บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้อนรับ ปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LE) ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนมุมมองในกิจกรรม CEO CG Talk: สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการด้วยหลักบรรษัทภิบาล

ภาพข่าว: PHOL ร่วมงาน CEO CG Talk เคล็ด (ไม่) ลับในการเพิ่มคะแนน CG Report

๑๖ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๑:๑๒

กรุงเทพฯ-16 เม.ย.-IR PLUS ศาตราจารย์หิรัญ รดีศรี (กลาง) ประธานอนุกรรมการ ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณบดินทร์ อูนากูล (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณยุทธ วรฉัตรธาร (ที่ 3 จากซ้าย) อนุกรรมการ ถ่ายภาพร่วมกับ

ภาพข่าว: จับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ให้จับใจ SME

๒๐ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๑๒

กรุงเทพฯ-20 มี.ค.-ตลท. คุณบดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไตรรงค์ บุตรากาศ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย ร่วมเปิดงานสัมมนา จับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ให้จับใจ SME ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และ TMB จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการ SME

ภาพข่าว: ทีม RediGen จาก ศศินทร์ คว้ารางวัลการแข่งขันแผนธุรกิจ Asia Venture Challenge 2014

๑๘ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๓:๔๘

กรุงเทพฯ-18 มี.ค.-ตลท. บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะการแข่งขันการประกวดการแข่งขันแผนธุรกิจ Asia Venture Challenge 2014 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย

ภาพข่าว: เปิดบูธตลาดหลักทรัพย์ฯ ในงานมันนี่ เอ็กซ์โป พัทยา

๑๐ ก.พ. ๒๐๑๔ ๑๐:๓๑

กรุงเทพฯ-10 ก.พ.-ตลท. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานการจัดงานมันนี่ เอ็กซ์โป และอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย เกศรา มัญชุศรี และบดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำพิธีเปิดบูธตลาดหลักทรัพย์ฯ (บูธ A7) ในงานมันนี่