นิสากร จึงเจริญธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

วศ. ระดมนักวิจัยผลักดันงานวิจัยและพัฒนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

๒๘ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๓:๕๙

ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนา และคณะทำงานวิจัยและพัฒนา ของ วศ.อว. ครั้งที่ 1/2563 ในฐานะที่ปรึกษาพร้อมด้วย ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ

วศ.จัดอบรม หลักสูตร งานเขียนเพื่อการสื่อสารการรับรู้ข่าวสารด้าน วทน.

๒๖ ส.ค. ๒๐๒๐ ๑๔:๓๔

กรุงเทพฯ-26 ส.ค.-กรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร งานเขียนเพื่อการสื่อสาร สร้างการรับรู้ข่าวสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ วศ. เป้าหมายเสริมการสื่อสารและรับรู้ข่าวสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

วศ.อว.หารือร่วมกับราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ เพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่าย สถาบันวิจัยยาธรรมชาติ ไทย-จีน

๒๗ พ.ค. ๒๐๒๐ ๐๘:๑๔

กรุงเทพฯ-27 พ.ค.-กรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับและหารือร่วมกับ ดร. พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และนางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร

วศ.อว. คุมเข้มความสะอาดปลอดภัยร้านค้าสวัสดิการ ต้านโควิด-19

๐๙ เม.ย. ๒๐๒๐ ๑๐:๐๓

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-กรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความห่วงใยต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น และได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จึงมีมาตรการให้คัดกรองผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการ SME ที่เข้ามาขายสินค้าในพื้นที่ของหน่วยงานทุกวัน