นายราเมศ พรหมเย็น ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: มิวเซียมสยาม เปิดตัว ภูเก็ตนครา พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ (มิวเซียมภูเก็ต)

๐๕ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๑๐

กรุงเทพฯ-5 ก.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) (คนที่ 3 จากซ้าย) และ นายประกอบ วงศ์มณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (คนกลาง) ร่วมเปิดนิทรรศการ ภูเก็ตนครา ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ (มิวเซียมภูเก็ต) นิทรรศการชุดล่าสุด

ภาพข่าว: มิวเซียมสยาม เปิดตัวนิทรรศการ ชาย หญิง สิ่งสมมุติ

๒๑ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๑๑

กรุงเทพฯ-21 พ.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) (คนที่ 5 จากซ้าย) นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ 3 จากซ้าย) นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร

ภาพข่าว: มิวเซียมสยาม ยกระดับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

๑๗ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๐:๑๘

กรุงเทพฯ-17 เม.ย.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) (ที่ 2 จากซ้าย) นายวรวุติ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (ที่ 1 จากซ้าย) และ นายรัศมินทร์ นิติธรรม

เคทีซีชวนสมาชิกมันส์ยกแก็งส์ กับโครงการ Muse Pass Season 6 บัตรเดียวเที่ยว 63 พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วไทย

๒๖ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๒:๒๕

กรุงเทพฯ-26 ก.พ.-บัตรกรุงไทย นางสาวเจนจิต ลัดพลี (ขวา) ผู้อำนวยการ การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและสันทนาการ เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ร่วมกับ นายราเมศ พรหมเย็น (ซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ภาพข่าว: มิวเซียมสยาม ร่วมพัฒนาพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (อ.ฝาง)

๐๘ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๑:๐๔

กรุงเทพฯ-8 ก.พ.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) (ที่ 4 จากซ้าย) นายพิพัฒน์พงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามร่วมมือ

ภาพข่าว: ชวนเที่ยว 63 พิพิธภัณฑ์ทั่วไทย กับบัตร Muse Pass Season 6

๐๕ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๑:๕๖

กรุงเทพฯ-5 ก.พ.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เชิญชวนประชาชนเที่ยวพิพิธภัณฑ์ 63 แห่ง ทั่วประเทศ ไปกับบัตร Muse Pass Season 6 รับสิทธิประโยชน์ส่วนลดร้านอาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึกกว่า 20 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 4,500 บาท

ภาพข่าว: เปิดตัว บัตร Muse Pass Season 6 มันส์ยกแก๊งส์

๐๒ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๑:๒๗

กรุงเทพฯ-2 ก.พ.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ที่ 3 จากซ้าย) นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมผู้แทนองค์กรร่วมจัดทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเปิด

ภาพข่าว: มิวเซียมสยาม จัดงาน Night at the Museum

๒๒ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๕๗

กรุงเทพฯ-22 ธ.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) (กลาง) อาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ ที่ปรึกษาสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) (ที่ 2 จากซ้าย) และแขกรับเชิญ ร่วมเปิดเทศกาลเที่ยวพิพิธภัณฑ์ตอนกลางคืน Night at

ภาพข่าว: มิวเซียมสยาม เปิด นิทรรศการถาวรชุด ถอดรหัสไทย

๐๘ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๒๙

กรุงเทพฯ-8 ธ.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (คนกลาง) นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม (ที่ 3 จากซ้าย) นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ภาพข่าว: มิวเซียมสยาม เปิด มิวเซียมติดล้อ จังหวัดแพร่

๐๔ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๕๖

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)(ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (ที่ 4 จากซ้าย) และนายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ที่ 5 จากซ้าย)

ภาพข่าว: มิวเซียมสยาม ยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทย

๐๔ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๑๗

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)(คนกลาง) นางมณฑิรา หรยางกูร อูนากูล ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) (ที่ 5 จากซ้าย) นายพีรพน พิสณุพงศ์

ภาพข่าว: อัพเดตเว็บไซต์ Museum Thailand เวอร์ชั่นล่าสุด พร้อมเปิดตัวโมบายแอพพลิเคชัน

๒๖ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๔:๔๙

กรุงเทพฯ-26 มิ.ย.-มิวเซียมสยาม นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เปิดตัวเว็บไซต์ www.museumthailand.com เต็มรูปแบบ พร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารครบวงจรเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้กว่า 1,500 แห่งทั่วประเทศไทย พร้อมทดสอบแอปพลิเคชัน Museum Thailand

ภาพข่าว: มิวเซียมสยาม เปิดตัวนิทรรศการ ไทยทำ.ทำทำไม

๐๒ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๔:๒๖

กรุงเทพฯ-2 มิ.ย.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)(คนกลาง) พร้อมด้วยภัณฑารักษ์รับเชิญ นายธนชัย อุชชิน (ที่ 6 จากซ้าย) นายทรงกลด บางยี่ขัน (ที่ 5 จากซ้าย) และนายกนต์ธร เตโชฬาร (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเปิดตัวนิทรรศการ

เคทีซีชวนสมาชิกเปิดประสบการณ์เรียนรู้ เที่ยว 56 พิพิธภัณฑ์ทั่วไทยไปกับโครงการ Muse Pass Season 5

๐๑ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๐:๕๕

กรุงเทพฯ-1 มิ.ย.-บัตรกรุงไทย นางสาวเจนจิต ลัดพลี (ซ้าย) ผู้อำนวยการ - การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและสันทนาการ เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนาย นายราเมศ พรหมเย็น (ขวา) ผู้อำนวยการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

TK park จับมือ สมาคมแม่บ้านทหารบก สร้างสรรค์ ห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร

๒๕ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๕๖

กรุงเทพฯ-25 เม.ย.-TK park สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ โดยนายราเมศ พรหมเย็น รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบก นำโดย นางเบญจวรรณ สิทธิสาท

TK park จับมือ สมาคมแม่บ้านทหารบก สร้างสรรค์ ห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร

๒๔ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๑:๔๕

กรุงเทพฯ-24 เม.ย.-TK park สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ โดยนายราเมศ พรหมเย็น รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบก นำโดย นางเบญจวรรณ สิทธิสาท

ภาพข่าว: เปิดแล้ว ทีเคสแควร์ โคราช อุทยานการเรียนรู้ของคนโคราช

๑๙ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๕๕

กรุงเทพฯ-19 เม.ย.-TK park นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ที่ 2 จากขวา) เป็นประธานในพิธีเปิด อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา หรือ ทีเค สแควร์ โคราช พร้อมด้วย นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้(TK park) (ขวาสุด) และ นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ภาพข่าว: เปิดแล้ว ทีเค สแควร์ โคราช อุทยานการเรียนรู้ของคนโคราช

๐๗ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๐:๔๐

กรุงเทพฯ-7 เม.ย.-TK park นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ที่ 2 จากขวา) เป็นประธานในพิธีเปิด อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา หรือ ทีเค สแควร์ โคราช พร้อมด้วย นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้(TK park) (ขวาสุด) และ นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา (ที่

ภาพข่าว: มิวเซียมสยาม เสริมแกร่งแหล่งเรียนรู้ประเทศไทย

๒๑ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๕๘

กรุงเทพฯ-21 มี.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)(คนกลาง) พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

ภาพข่าว: มิวเซียมสยาม เปิดตัวนิทรรศการ ต้มยำกุ้งวิทยา : วิชานี้อย่าเลียน!

๑๔ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๒๑

กรุงเทพฯ-14 มี.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)(คนกลาง) นายวสันต์ เบนซ์ทองหล่อ ประธานเบนซ์ทองหล่อกรุ๊ป (ที่ 5 จากซ้าย) นายเปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้กำกับภาพยนตร์อิสระรุ่นเยาว์ (ที่ 3 จากซ้าย)