นรนิติ เศรษฐบุตร ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: พีบีไอซี มธ. ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอินเดียศึกษา ครั้งแรก

๒๗ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๑:๐๙

กรุงเทพฯ-27 พ.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 4 จากซ้าย) ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 7 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพข่าว: GPSC ร่วมสร้างสวนป๋วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

๑๔ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๑๔

กรุงเทพฯ-14 ธ.ค.-มาเธอร์ ครีเอชั่น นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร

ภาพข่าว: ธรรมศาสตร์ จัดงานสถาปนาครบรอบ 84 ปี

๒๙ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๓:๑๖

กรุงเทพฯ-29 มิ.ย.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คนกลางแถวนั่ง) และรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 5 จากซ้ายแถวนั่ง) ร่วมงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 84 มอบโล่เกียรติยศ

ภาพข่าว: มธ. จัดงานครบรอบ 82 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๐๖ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๑๕

กรุงเทพฯ-6 ก.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คนกลาง) และ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมงาน ครบรอบ 82 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพข่าว: มธ. ร่วมรำลึกผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัย 'ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์

๐๑ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๕๗

กรุงเทพฯ-1 มิ.ย.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วางพานพุ่มที่ทำจากอุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬาและหนังสือ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันทรงคุณค่าและเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 116

ภาพข่าว: เปิด อนุสาวรีย์อาจารย์ป๋วย รำลึก 100 ปี ชาตกาล

๑๖ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๐๒

กรุงเทพฯ-16 มี.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ที่ 5 จากซ้าย) และ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเปิด อนุสาวรีย์อาจารย์ป๋วย เพื่อเป็นการรำลึกและเชิดชูเกียรติอาจารย์ป๋วย

ภาพข่าว: EXIM BANK มอบเงินบริจาคโอกาสครบรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 81 ปี

๑๔ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๐๘:๓๘

กรุงเทพฯ-14 ธ.ค.-EXIM BANK นายมนัส แจ่มเวหา (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการ 100 ปี อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดตั้งศูนย์มะเร็งและศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดและอวัยวะ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ภาพข่าว: 81 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๐๒ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๑๗

กรุงเทพฯ-2 ก.ค.-อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ ศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร (แถวนั่ง คนที่ 6 จากซ้าย) นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญจักรพรรดิมาลา โล่เกียรติยศ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่นและประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย โล่เกียรติคุณ

ภาพข่าว: วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2557

๑๕ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๐๙:๓๑

กรุงเทพฯ-15 ธ.ค.-อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร (ที่ 3 จากซ้าย) นายกสภา พร้อมด้วย ศาสาตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ (ที่ 2 จากซ้าย) อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2557

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉลองวันสถาปนาครบรอบ80 ปี เปิดตัว ห้องสมุดดิจิทัล

๐๑ ก.ค. ๒๐๑๔ ๑๗:๑๓

กรุงเทพฯ-1 ก.ค.-ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์(ที่ 5 จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ชุลีพร เกษโกวิท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาพิเศษ ครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๔ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-24 มิ.ย.-อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะจัดงานเสวนาหัวข้อ สู่ 10 ทศวรรษ ธรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารโดม ชั้น 2

ภาพข่าว: คุณประทีป ตั้งมติธรรม รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มธ.

๐๕ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๔๙

กรุงเทพฯ-5 ส.ค.-บมจ.ศุภาลัย นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้ายมือ) เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยถ่ายภาพร่วมกับศ.นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพข่าว: มธ. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน University of California Berkely และ Stanford University

๐๖ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๕:๕๑

กรุงเทพฯ-6 มิ.ย.-สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย อาจารย์มานิจ สุขสมจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักสถาบัน

สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการอบรมสำหรับผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๓๐ มิ.ย. ๒๐๐๘ ๑๐:๓๔

กรุงเทพฯ-30 มิ.ย.-สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการอบรมสำหรับผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานของผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้มีคุณภาพและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ โดยมี ฯพณฯ นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา, รศ. นรนิติ เศรษฐบุตร, ศ. ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์

รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร ได้รับการยกย่องเป็นกีรตยาจารย์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2542

๒๓ มี.ค. ๒๐๐๐ ๑๓:๑๕

กรุงเทพฯ-23 มี.ค.-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศยกย่องให้ รองศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกีรตยาจารย์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2542 ตามมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2543

ม.ธรรมศาสตร์ จัดงานแถลงข่าว พิธีเปิดหอสมุด ปรีดี พนมยงค์

๐๑ มิ.ย. ๑๙๙๘ ๑๕:๔๗

กรุงเทพ-1 มิ.ย.-ม.ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กำหนดจัดแถลงข่าว พิธีเปิดหอสมุด ปรีดี พนมยงค์ พร้อมจัดงาน วันพบปะสังสรรค์นักข่าวชาวธรรมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2541 ระหว่างเวลา 15.30-20.00 น. ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ และบริเวณลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดย

ASIANET: ขอเชิญร่วมงานพิธีรับมอบครุภัณฑ์ไจก้า

๒๑ มี.ค. ๑๙๙๖ ๐๙:๕๐

กรุงเทพ-21 มี.ค.-KITH KIN คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์ มีความยินดีขอ เรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานพิธีรับมอบครุภัณฑ์ไจก้า มูลค่ากว่า 600 ล้าน เยนหรือ 150 ล้านบาท โดย Mr. TAKASHI ONPA เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศให้เกียรติเป็นประธานส่งมอบครุภัณฑ์ไจก้า และ นายนรนิติ เศรษฐบุตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบ 63 ปี วันที่ 27-30 มิ.ย.นี้

๒๓ มิ.ย. ๑๙๙๗ ๑๕:๕๕

กรุงเทพ-23 มิ.ย.-ม.ธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร อธิการบดี และนายศุภชัย พิศิษฐวานิช นายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ ระดมศิษย์เก่าทั่วประเทศ จัดงานครบรอบ ปีที่ 63 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2540 ณ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งชื่อ หอสมุดกลางที่ท่าพระจันทร์ว่า หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเป็นหอสมุดที่ดีที่สุดด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

๒๓ ธ.ค. ๑๙๙๗ ๑๖:๒๔

กรุงเทพ-23 ธ.ค.-ม.ธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ก่อสร้างอาคารหอสมุดกลาง ที่ท่าพระจันทร์ เสร็จเรียบร้อยและเปิดให้นักศึกษา อาจารย์ ใช้มาระยะหนึ่งแล้วนั้น มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่า

พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับที่ประชุมเอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ่ ประจำปี

๒๙ ส.ค. ๒๐๐๗ ๑๕:๐๒

กรุงเทพฯ-29 ส.ค.-กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับที่ประชุมเอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ่ ประจำปี 2550 ในประเด็นด้านการเมืองและความมั่นคงที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศต่อไทย ร่วมอธิปรายโดย ดร.นรนิติ เศรษฐบุตร

สถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรมหลักสูตร ธรรมาธิปไตยสำหรับพระสงฆ์ รุ่นที่1

๐๓ ส.ค. ๒๐๐๖ ๑๔:๒๑

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-พิตอน คอมมิวนิเคชั่น สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาได้จัดการอบรมในหลักสูตร ธรรมาธิปไตย สำหรับพระสงฆ์ รุ่นที่ 1 ขึ้น โดยจะมีการจัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ พัฒนาการการเมืองไทย โดยรศ. นรนิติ เศรษฐบุตร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า การเมืองกับการพัฒนาสังคม โดย นพ.นิรันดร์

สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดการสัมมนากฎหมายสิ่งแวดล้อม

๑๙ ต.ค. ๒๐๐๖ ๑๖:๑๔

กรุงเทพฯ-19 ต.ค.-สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้จัดการสัมมนากฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ โลรองต์ โอแล็ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย และรศ นรนิติ เศรษฐบุตร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

สถาบันพระปกเกล้าจัดการบรรยายพิเศษเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ในหัวข้อ รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2475 กับ พ.ศ. 2549 :

๐๖ ธ.ค. ๒๐๐๖ ๑๗:๕๒

กรุงเทพฯ-6 ธ.ค.-พิตอน คอมมิวนิเคชั่น เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ สถาบันพระปกเกล้า โดยพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2475 กับ พ.ศ. 2549 : ความเหมือนและความต่างที่น่าสนใจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร

สถาบันพระปกเกล้าจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเสด็จประพาสรัสเซีย พ.ศ. 2440 มีความสำคัญมากจริงหรือไม่ ต่อความมั่นคงของไทย

๐๖ พ.ย. ๒๐๐๖ ๑๕:๐๙

กรุงเทพฯ-6 พ.ย.-พิตอน คอมมิวนิเคชั่น เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ครบรอบ 113 ปีสถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเสด็จประพาสรัสเซีย พ.ศ. 2440 มีความสำคัญมากจริงหรือไม่ต่อความมั่นคงของไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ