นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กปภ. ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

๑๗ ม.ค. ๒๐๒๐ ๑๖:๐๒

กรุงเทพฯ-17 ม.ค.-การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปภ.แทนนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. คนปัจจุบัน ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 8 เมษายน 2563 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

กปภ. เปิดรับสมัครผู้ว่าการ ระหว่าง 11 ธันวาคม 2562 10 มกราคม 2563

๐๖ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๓๘

กรุงเทพฯ-6 ธ.ค.-การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการ กปภ. แทนนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. คนปัจจุบัน ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ 8 เมษายน 2563 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 วันที่ 10 มกราคม