นพพร เทพสิทธา ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

๑๕ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๕:๐๙

กรุงเทพฯ-15 ก.พ.-EXIM BANK นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี (กลาง) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการ บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศไทยไปตลาดโลก

๓๑ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๕๘

กรุงเทพฯ-31 ม.ค.-EXIM BANK นายนพพร เทพสิทธา (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล (ขวา) กรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท พี.พี.เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (PPJ)

ภาพข่าว: คณะกรรมการ EXIM BANK เข้าร่วมประชุมสุดยอดด้านการลงทุนในรัฐคุชราต อินเดีย

๒๘ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๒๘

กรุงเทพฯ-28 ม.ค.-EXIM BANK นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร EXIM BANK เข้าร่วมคณะของกระทรวงพาณิชย์ นำโดยนางสาวชุติมา บุณยประภัศร (กลาง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการล็อตส์ โฮลเซล โซลูชันส์ ในอินเดีย

๒๘ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๑๖

กรุงเทพฯ-28 ม.ค.-EXIM BANK นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการล็อตส์ โฮลเซล โซลูชันส์ (Lots Wholesale Solutions) ของบริษัท ซีพี โฮลเซล อินเดีย จำกัด ถือหุ้น 99.99%

ภาพข่าว: EXIM BANK เข้าคารวะเอกอัคราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

๒๘ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๑๕

กรุงเทพฯ-28 ม.ค.-EXIM BANK นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร EXIM BANK เข้าพบนายชุตินทร คงศักดิ์ (ที่ 3 จากขวา) เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

ภาพข่าว: EXIM BANK เข้าพบสำนักงานส่งเสริมการลงทุนอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี

๒๘ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๐๗

กรุงเทพฯ-28 ม.ค.-EXIM BANK นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร EXIM BANK เข้าพบนายดีพัค บักลา (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ สำนักงานส่งเสริมการลงทุนอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี

CHANGE: ปรับเพื่อเปลี่ยนสู่โลจิสติกส์และการขนส่งในอนาคต

๐๑ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๗:๑๒

กรุงเทพฯ-1 พ.ย.-สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ TIN Seminar: ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง จัดงานสัมมนาฟรีทางด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง ภายใต้หัวข้อ CHANGE: ปรับเพื่อเปลี่ยนสู่โลจิสติกส์และการขนส่งในอนาคต Highlight : - Logistics and Transport

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดบรรยาย ธรรมาภิบาลกับการทำงาน ให้แก่บุคลากร

๑๗ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๑:๒๔

กรุงเทพฯ-17 ก.ย.-EXIM BANK นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหาร EXIM BANK ให้การต้อนรับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (กลาง) เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งให้เกียรติบรรยายพิเศษให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและชมนิทรรศการ AGRO-INDUSTRY 4.0 ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร

๐๑ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๓๕

กรุงเทพฯ-1 ส.ค.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น โดยมีหัวข้อสัมมนาและวิทยากรที่น่าสนใจ ดังนี้ - โลจิสติกส์กับธุรกิจเกษตร 4.0 โดย คุณนพพร เทพสิทธา กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย - เกษตรยุคใหม่ทำไมต้องมี IoT โดยคุณณัฐ มั่นคง ผู้บริหาร โคโค่ เมล่อน ฟาร์ม นำ IT

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมการแสดงโรงละครดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์

๐๔ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๒๓

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-EXIM BANK นายนพพร เทพสิทธา (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยกรรมการ และผู้บริหาร EXIM BANK เดินทางไปชมการแสดงสดผสมภาพยนตร์รูปแบบใหม่ในเรื่องราวของวรรณคดีไทยชุด คาน (KAAN) ณ โรงละครดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์ พัทยา จ.ชลบุรี

SPU : วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม จัดเสวนาฉลองสถาปนาครบรอบ 1 ปี Connectivity Value Creation in Logistics

๑๗ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๐๓

กรุงเทพฯ-17 ก.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์นพพร เทพสิทธา คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเสวนาฉลองวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี หัวข้อเรื่อง Connectivity Value Creation in Logistics 4.0 โดยวิทยากรแถวหน้าด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย นำโดย คุณเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

SPU : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม จัดพิธีทำบุญ วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 1 ปี

๑๓ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๓๘

กรุงเทพฯ-13 ก.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์นพพร เทพสิทธา คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 7 รูป

SPU : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาและการเสวนา Logistics 4.0

๐๔ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๔๙

กรุงเทพฯ-4 ก.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอเชิญร่วมรับฟังปาฐกถา และการเสวนา Logistics 4.0 โดย คุณนพพร เทพสิทธา คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน SPU ,คุณอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม,คุณยู เจียรยืนยงพันศ์

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมเสวนาในงานประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 22 ของ TNSC

๐๒ พ.ค. ๒๐๑๗ ๐๙:๓๔

กรุงเทพฯ-2 พ.ค.-EXIM BANK นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และ ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล (กลาง) กรรมการ EXIM BANK และรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.รักษ์

ภาพข่าว: สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 22 ณ โรงแรมดุสิตธานี

๒๗ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๓๓

กรุงเทพฯ-27 เม.ย.-โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ นพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 22 พร้อมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ท่ามกลางสมาชิกของสภาฯ ที่มาเข้าร่วมการประชุมและเลือกตั้งคณะกรรมชุดใหม่ในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง ณ

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๒๓ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๐๖

กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน EXIM BANK ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อน้อมเกล้าฯ

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๒๑ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๔๙

กรุงเทพฯ-21 ธ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการบริหาร พร้อมกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑๒ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๔๖

กรุงเทพฯ-12 ก.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการบริหาร นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการ EXIM BANK และนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำคณะผู้บริหารธนาคาร ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๐๕ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๑๑

กรุงเทพฯ-5 ก.ค.-EXIM BANK นายนพพร เทพสิทธา (แถวหลัง ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายวิเชฐ ตันติวานิช (แถวหลัง ที่ 6 จากขวา) กรรมการ EXIM BANK และนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (แถวหลัง กลาง) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK นำคณะผู้บริหารธนาคาร

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโรงละครดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์

๐๔ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๑๔

กรุงเทพฯ-4 ก.ค.-EXIM BANK นายนพพร เทพสิทธา (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายเขมทัศน์ สายเชื้อ (แถวหน้า ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ถ่ายภาพร่วมกับนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร (แถวหน้า ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการโรงผลิตไฟฟ้าจากผลพลอยได้ทางการเกษตร จ.นครศรีธรรมราช

๓๑ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๘:๔๘

กรุงเทพฯ-31 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการบริหาร และนายเขมทัศน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เดินทางเยี่ยมชมกิจการบริษัท ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการโรงผลิตไฟฟ้าจากผลพลอยได้ทางการเกษตร จ.นครศรีธรรมราช

๓๑ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๒๑

กรุงเทพฯ-31 พ.ค.-EXIM BANK นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายเขมทัศน์ สายเชื้อ (ที่ 2 จากขวา) รักษาการกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการบริษัท ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ จำกัด

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมโครงการเงินกู้สร้างโรงไฟฟ้าพลังลม จ.นครศรีธรรมราช

๒๗ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๐๒

กรุงเทพฯ-27 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการบริหาร และนายเขมทัศน์ สายเชื้อรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เดินทางเยี่ยมชมโครงการปากพนังวินด์ปาร์ค ซึ่ง EXIM BANK ให้การสนับสนุนเงินกู้จำนวน 650 ล้านบาท

EXIM BANK ร่วมกับ TNSC จัดสัมมนาเสนอแนวทางปรับตัวตามทิศทางเศรษฐกิจโลกแก่ผู้ส่งออก

๑๗ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๒:๔๖

กรุงเทพฯ-17 ก.ย.-EXIM BANK นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ (ที่ 2 จากขวา) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายนพพร เทพสิทธา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) และกรรมการ EXIM BANK ซึ่งเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรร่วมหารือเกี่ยวกับประเด็นการส่งออกกับระธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

๐๗ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๐๗

กรุงเทพฯ-7 ก.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับนายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และร่วมหารือเกี่ยวกับประเด็นการส่งออกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการและบริการทางศุลกากร ณ ห้องอนุมานราชธน กรมศุลกากร

ซีพี ออลล์ ร่วมกับชมรม Executive Go Club และชมรมภูมิปัญญาทันโลก จัดงานเสวนาหัวข้อ 3 ยุทธศาสตร์ เจาะลึก เศรษฐกิจไทยปี

๐๖ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๗:๑๙

กรุงเทพฯ-6 ก.พ.-ซีพี ออลล์ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), ร่วมกับชมรม Executive Go Club และชมรมภูมิปัญญาทันโลก จัดงานเสวนาหัวข้อ 3 ยุทธศาสตร์ เจาะลึก เศรษฐกิจไทยปี 58 โดยมี นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภา ผู้ส่งสินค้าออกทางเรือแห่งประเทศไทย,ศ.ดร.พรายพล

ภาพข่าว: เปิดงาน TILOG 2014 งานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

๒๕ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๖:๐๘

กรุงเทพฯ-25 ก.ย.-อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา - นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค (กลาง) อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 3 จากขวา) ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) และนายมหาบีร์ โกเดอร์ (ที่ 3 จากซ้าย)

ภาพข่าว: โครงการไอดีโอ คิว ราชเทวี เดินหน้างานก่อสร้าง

๐๕ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๕๓

กรุงเทพฯ-5 ส.ค.-สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ คุณนพพร เทพสิทธา (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธียกเสาเอก-เสาโท งานก่อสร้างโครงการไอดีโอ คิว ราชเทวี พร้อมด้วย คุณอดิศักดิ์ ศรีสุโข (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์คอน จำกัด