ธัญญากร รัตนประสิทธิ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

มูลนิธิ EDF รับมอบทุนการศึกษาจากเอสไอทีซี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

๐๓ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๐๖

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (แถวหลัง - ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา และนายสำเริง รัตนคช (แถวหลัง - ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพร่วมกับ มร.ชิงเคอ กง (แถวหลัง - ที่ 3 จากซ้าย)

ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนยากจน

๑๔ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๐๓

กรุงเทพฯ-14 มิ.ย.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา รับมอบเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) จากนางสาวพรพิมล กำประเสริฐ (ซ้าย) รองประธาน บริษัทซัมมิท ควีน จำกัด

มูลนิธิ EDF รับมอบเงินโครงการ #เผ่านักวิ่งเพื่อเผ่าอื่น เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน

๑๗ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๕๖

กรุงเทพฯ-17 ต.ค.-มูลนิธิ EDF มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา และนายสำเริง รัตนคช (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับมอบเงินบริจาค 120,000 บาท จากคณะผู้บริหาร บริษัท ดิจิโก จำกัด

มูลนิธิ EDF ร่วมเปิดตัว asap GO ในฐานะหนึ่งในพันธมิตรองค์กรสาธารณกุศล เพื่อมอบรายได้เป็นทุนการศึกษานักเรียนยากจน

๒๕ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๒๘

กรุงเทพฯ-25 ก.ค.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา มูลนิธิ EDF โดยนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์การศึกษา ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหาร บมจ.ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ นำโดย นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวปริญดา วงศ์วิทวัส (ที่ 2 จากซ้าย)

มูลนิธิ EDF รับมอบเงินทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

๐๕ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๑๓

กรุงเทพฯ-5 ก.ค.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายเทรุมาสะ อาคิโอะ (ที่ 2 จากซ้าย)) รองประธานกรรมการรับมอบเช็คเงินสด 200,000 บาท (สองแสนบาท) จากนายอุดร ตันติสุนทร (ที่ 2 จากขวา) กรรมการมูลนิธิ

มูลนิธิ EDF รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนยากจนจากโครงการ แบ่งปันความสุข

๐๕ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๒:๓๑

กรุงเทพฯ-5 มิ.ย.-มูลนิธิ EDF นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา และนายสำเริง รัตนคช (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) รับมอบเงินบริจาคภายใต้โครงการ แบ่งปันความสุข จากมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ โดยมีนายธนาธิษณ์ แสนปัญญา

คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก พลัส สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนยากจนมูลนิธิ EDF

๒๕ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๑๐

กรุงเทพฯ-25 พ.ค.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา นายอรรถกร อินทกรณ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก พลัส จำกัด บริจาคเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาท) แก่นายสรรเพชร นิลรัตน์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) และนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ซ้าย)

ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF ประชุมและดูงานเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษานักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส

๑๙ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๕๓

กรุงเทพฯ-19 ม.ค.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา คณะผู้บริหารมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดย นายสรรเพชร นิลรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางพลอยภัสสร์ พูลสวัสดิ์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ที่ 2 จากขวา)

ทำความดีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนกำพร้าชายแดนภาคใต้มูลนิธิ EDF

๒๖ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๐๑

กรุงเทพฯ-27 ธ.ค.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ ฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา และนายสำเริง รัตนคช (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับมอบเงินบริจาคจาก นายประสพโชค อิศรางกูร ณ อยุธยา (กลาง) จากกิจกรรมการกุศล

มูลนิธิ EDF ร่วมกิจกรรมและอาสาสมัคร วิ่ง-เดินการกุศล Run for Dek Thai มอบทุนให้นักเรียนที่ขาดแคลน

๓๐ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๘:๑๖

กรุงเทพฯ-30 ก.ย.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดย นายสรรเพชร นิลรัตน์ (แถวหลัง-ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวหลัง-ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ และนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (แถวหลัง-ที่ 4 จากขวา)

มูลนิธิ EDF จัดทอดผ้าป่าการศึกษา และปรับปรุงภูมิทัศน์สวนธรรมปัญญา

๒๓ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๐๒

กรุงเทพฯ-23 ส.ค.-มูลนิธิ EDF มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) นำโดย นางพลอยภัสสร์ พูลสวัสดิ์ (แถวหลัง ที่ 8 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (แถวหน้า - ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา

ภาพข่าว: มินิคอนเสิร์ตการกุศล มอบเป็นทุนการศึกษาเพื่อน้องมูลนิธิ EDF

๑๘ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๔๑

กรุงเทพฯ-18 พ.ค.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) โดยนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา และนายสำเริง รัตนคช (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับมอบเงินจาก นางสาวรัตนนันท์ กิติวัฒน์ จากร้าน IfItIs

ตือ สมบัตรฉลองความสำเร็จ เปิดตัวโฟโต้บุ๊คแห่งแรงบันดาลใจ พร้อมจัดกิจกรรมการกุศล ส่งต่ออนาคตเด็กไทยในความดูแลของมูลนิธิ

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๒๘

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา บริษัท ตือ จำกัด โดย ตือ สมบัตร ถิระสาโรช (กลาง) ถ่ายภาพร่วมกับ ธัญญากร รัตนประสิทธิ์(ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา และสำเริง รัตนคช (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)

โนเบิลทำดี มอบเงินให้มูลนิธิ EDFเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน

๑๖ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๗:๓๐

กรุงเทพฯ-16 ก.พ.-โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ นำโดย นางวนิดา เศรษฐเศวต (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์มอบเงินจากการจัดงานแฟร์การกุศล คอร์ มาร์เก็ต บาย แชริตี้ อิงค์ (Core Market by Sharerity Inc) จำนวน 80,000 (แปดหมื่นบาท)

ภาพข่าว: บมจ.หลักทรัพย์ซีมิโก้ ส่งเสริมอนาคตเด็กไทย มอบเงินผ่านมูลนิธิ EDF เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส

๒๓ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๒๓

กรุงเทพฯ-23 ธ.ค.-มูลนิธิ EDF นายสมพร ศศิโรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ซีมิโก้ พร้อมคณะ มอบเงินต่อเนื่องเป็นปีที่ 2จำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนของมูลนิธิประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี

ภาพข่าว: ซัมมิท ควีน ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน มูลนิธิ EDF

๑๒ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๒๗

กรุงเทพฯ-12 พ.ค.-on3 communication นายทาเคชิ มิอิคุระ (ซ้าย) ประธาน บริษัทซัมมิท ควีน จำกัด มอบเงินหนึ่งแสนบาท (100,000 บาท) จากการจำหน่ายเข็มกลัดการกุศลแก่ลูกค้าและสมาชิกในโอกาสดำเนินงานครบรอบ 14 ปี แก่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)

ภาพข่าว: กลุ่มโรงแรมเครือสตาร์วูดจัดวิ่งเพื่อน้องครั้งที่ 10 ช่วยนักเรียน โครงการทุนการศึกษา ใต้ฟ้าเดียวกัน 3 จังหวัดชายแดนใต้ มูลนิธิ

๒๐ ต.ค. ๒๐๑๔ ๑๔:๒๐

กรุงเทพฯ-20 ต.ค.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) นางสาวปราณี สัตยประกอบ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ถ่ายภาพร่วมกับ นายสรรเพชร นิลรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์

ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF รับมอบเงินจาก บาสกิ้น ร็อบบิ้นส์

๐๘ ก.ย. ๒๐๑๔ ๐๘:๒๗

กรุงเทพฯ-8 ก.ย.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา นายสรรเพชร นิลรัตน์ (แถวยืน ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) และ นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุน มูลนิธิ EDF รับมอบเงินจากการจัดกิจกรรมโครงการ 31 Baht or more can make a

ภาพข่าว: คนไทยไม่ทิ้งกัน

๐๙ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๑:๓๙

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา ดร.แสงจันทร์ รุ่งเรืองกลกิจ (ที่ 2 จากขวา) นายกสมาคมคนไทยในวอชิงตันสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา ถ่ายภาพร่วมกับ นายสรรเพชร นิลรัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิ กองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (ซ้ายสุด)

ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF แบ่งปันความรู้และประสบการณ์

๑๙ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๕:๑๓

กรุงเทพฯ-19 มี.ค.-มูลนิธิ EDF มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) นำโดย นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนฯ และนายสำเริง รัตนคช (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ พงษ์เทพ สันติกุล (กลาง) อาจารย์ประจำคณะ

ภาพข่าว: สปอนเซอร์รวมใจ คืนความสดชื่นกลับสู่เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

๒๕ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๑๒

กรุงเทพฯ-25 ธ.ค.-มูลนิธิ EDF เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด โดย นายสานิต หวังวิชา (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด มอบทุนการศึกษา 460,000 บาท แก่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) โดยมี นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (กลาง)

ภาพข่าว: สร้างอนาคตพัฒนาการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส ผ่านมูลนิธิ EDF

๐๙ ส.ค. ๒๐๑๓ ๐๘:๔๕

กรุงเทพฯ-9 ส.ค.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการรณรงค์ทุน มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ถ่ายภาพร่วมกับ นางสาวประธานพร พรประภา (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ โรงแรมสยามแอ็ทสยาม ดีไซน์โฮเต็ลแอนด์สปา นายอาชว์ วงศ์จินดาเวศย์

ภาพข่าว: คนญี่ปุ่นใจบุญ มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน

๐๑ มี.ค. ๒๐๑๓ ๑๑:๓๒

กรุงเทพฯ-1 มี.ค.-มูลนิธิ EDF มร. ทาคาอากิ คาวาเสะ (ซ้าย) นายกสมาคมชาวโทยามาประจำกรุงเทพมหานคร มอบเงินบริจาคจำนวนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาท (32,460 บาท) จากการจัดแข่งขันกอล์ฟประจำปีของสมาชิก เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจน โดยมี นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ขวา)

ภาพข่าว: รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน

๐๔ ธ.ค. ๒๐๑๒ ๑๖:๐๕

กรุงเทพฯ-4 ธ.ค.- นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (แถวหน้า - ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษามูลนิธิ EDF รับมอบเงินบริจาคทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจนในโครงการของมูลนิธิฯ เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท) จาก นายธันวา เลาหศิริวงศ์ (แถวหน้า - ที่ 3 จากขวา)