ธะเรศ โปษยานนท์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดสัมมนา EXIM BANK Overseas Investment Forum 2017

๒๑ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๓:๐๗

กรุงเทพฯ-21 ก.ย.-EXIM BANK นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นางหิรัญญา สุจินัย (กลาง) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ภาพข่าว: MPG ประชุมผู้ถือหุ้น

๐๕ พ.ค. ๒๐๑๕ ๒๑:๒๗

กรุงเทพฯ-5 พ.ค.-แมงป่อง กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.แมงป่อง 1989 จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยมี จักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล, ธะเรศ โปษยานนท์, ทัธนา รอดโพธิ์ทอง และณลันรัตน์ นันท์นนส์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุม ณ อาคารกิซแมน สำนักงานใหญ่แมงป่อง

ภาพข่าว: โบว์ลิ่งการกุศล

๒๓ เม.ย. ๒๐๑๕ ๐๙:๐๓

กรุงเทพฯ-23 เม.ย.-แมงป่อง1989 กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ประธานมูลนิธิแมงป่องปันน้ำใจให้สังคม และประธานในพิธีตัดริบบิ้นเปิดการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ (องคมนตรี) เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิแมงป่องฯในการใช้ดำเนินงานสาธารณประโยชน์ สังคมสงเคราะห์

ภาพข่าว: โบว์ลิ่งการกุศล

๒๒ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๑:๒๙

กรุงเทพฯ-22 เม.ย.-แมงป่อง 1989 กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ประธานมูลนิธิแมงป่องปันน้ำใจให้สังคม และประธานในพิธีการแข่งขัน ตัดริบบิ้นเปิดงาน โบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ (องคมนตรี) เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิแมงป่องฯในการใช้ดำเนินงานสาธารณประโยชน์ สังคมสงเคราะห์

ภาพข่าว: โบว์ลิ่งแมงป่องสัมพันธ์

๒๒ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๑:๒๑

กรุงเทพฯ-22 เม.ย.-แมงป่อง 1989 กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ประธานมูลนิธิแมงป่องปันน้ำใจให้สังคม และประธานจัดการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ (องคมนตรี) เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิแมงป่องฯในการใช้ดำเนินงานสาธารณประโยชน์ สังคมสงเคราะห์ และบริการสังคม โดยมี

ทวินไพน์ฯ นำ สปป.ลาว ออกบอนด์ลาวสกุลเงินบาทรอบสาม วงเงิน 4,500 ล้านบาท

๒๐ ต.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๓๓

กรุงเทพฯ-20 ต.ค.-ทวินไพน์ คอนซัลติ้ง นายอดิศร สิงห์สัจจะ (ที่สองจากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทวิน ไพน์ คอนซัลติ้ง จำกัด ที่ปรึกษาด้านการวางแผนการระดมทุนของกระทรวงการเงิน สปป.ลาวร่วมกับ มาดาม ทิพากร จันทรวงศ์ (กลาง) ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน สปป. ลาว, ดร. บุญเหลือ สินชัยวรววศ์

ภาพข่าว: กรุงศรีสนับสนุนทางการเงินกับบมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

๐๒ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๐๘:๕๖

กรุงเทพฯ-2 ธ.ค.-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้ นายธะเรศ โปษยานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับนายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายอนันต์ เล้าหเรณู (ขวา)

ภาพข่าว: กรุงศรีและกสท. ลงนาม MOU เพื่อพัฒนาระบบการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์

๑๕ พ.ย. ๒๐๑๒ ๑๕:๐๔

กรุงเทพฯ-15 พ.ย.-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา นายธะเรศ โปษยานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และนายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ภาพข่าว: กรุงศรีและยูโอบีร่วมฉลองความสำเร็จเสนอขายหุ้นกู้คิวเฮ้าส์มูลค่า 2,800 ล้านบาท

๑๔ ก.ย. ๒๐๑๒ ๐๘:๑๖

กรุงเทพฯ-14 ก.ย.-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา นายธะเรศ โปษยานนท์ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และนายพิศาล ขัตติโยทัยวงศ์ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Debt Capital Markets ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ร่วมฉลองความสำเร็จและแสดงความยินดีกับ

พิธีลงนามเซ็นต์สัญญาเงินกู้โครงการโซล่าฟาร์ม โคราช 3 ,4 และ 7

๒๒ มี.ค. ๒๐๑๒ ๑๓:๓๕

กรุงเทพฯ-22 มี.ค.-FYI Bangkok นาวสาววันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับ นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นายกฤษฎา ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย

ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์ กรุงศรีฯ ร่วมฉลองความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ Q House มูลค่า 3 พันล้านบาท

๒๓ ก.ย. ๒๐๑๑ ๑๕:๕๘

กรุงเทพฯ-23 ก.ย.-ธนาคารไทยพาณิชย์ นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ (ขวาสุด) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ นายธะเรศ โปษยานนท์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสุวรรณา พุทธประสาท (กลาง)รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท