ข่าวประชาสัมพันธ์ธรรมโอสถ | newswit

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการธรรมโอสถ บรรยายธรรมะเรื่อง ปัญญาพาพ้นทุกข์ – ท่านสามารถรับฟังบรรยายธรรมะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลหัวเฉียว หรือรับฟังผ่าน Facebook Live : โรงพยาบาลหัวเฉียว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ
โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการธรรมโอสถ บรรยายธรรมะเรื่อง 4 ธรรมนำเยี่ยมเปี่ยมสุข – ท่านสามารถรับฟังบรรยายธรรมะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลหัวเฉียว หรือรับฟังผ่าน Facebook Live : โรงพยาบาลหัวเฉียว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-0372 ต่อ
รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรมะเรื่อง
รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรมะเรื่อง
สุขในงานเบิกบานในชีวิต ในโครงการธรรมโอสถ – 02 May
โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการธรรมโอสถ
โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการธรรมโอสถ
บรรยายธรรมะเรื่อง สุขในงานเบิกบานในชีวิต – ท่านสามารถรับฟังบรรยายธรรมะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 18 Apr
รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรมะเรื่อง
รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรมะเรื่อง
รักษาใจให้ไกลทุกข์ ในโครงการธรรมโอสถ – 28 Mar
โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการธรรมโอสถ บรรยายธรรมะเรื่อง รักษาใจให้ไกลทุกข์ – ท่านสามารถรับฟังบรรยายธรรมะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลหัวเฉียว หรือรับฟังผ่าน Facebook Live : โรงพยาบาลหัวเฉียว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ
รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรมะเรื่อง
รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรมะเรื่อง
ของขวัญที่แท้จริง ในโครงการธรรมโอสถ – 21 Feb
โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดบรรยายธรรมะเรื่อง ของขวัญที่แท้จริง – ท่านสามารถรับฟังบรรยายธรรมะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลหัวเฉียว หรือรับฟังผ่าน Facebook Live : โรงพยาบาลหัวเฉียว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ
โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว
โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว
จัดบรรยายธรรมะเรื่อง กำลังใจในการทำความดี – ท่านสามารถรับฟังบรรยายธรรมะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 16 Jan
โรงพยาบาลหัวเฉียว บรรยายธรรมะเรื่อง
โรงพยาบาลหัวเฉียว บรรยายธรรมะเรื่อง
ชนะแปดทิศพิชิตแปดสถานการณ์ด้วยคาถาพาหุง – 02 Jan
โรงพยาบาลหัวเฉียว เชิญชวนฟังธรรมะเรื่อง ชนะแปดทิศพิชิตแปดสถานการณ์ด้วยคาถาพาหุง – ท่านสามารถรับฟังบรรยายธรรมะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลหัวเฉียว หรือรับฟังผ่าน Facebook Live : โรงพยาบาลหัวเฉียว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ
โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดบรรยายธรรมะเรื่อง นิพพานในอารมณ์ – ท่านสามารถรับฟังบรรยายธรรมะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลหัวเฉียว หรือรับฟังผ่าน Facebook Live : โรงพยาบาลหัวเฉียว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ
โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว
โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว
จัดบรรยายธรรมะเรื่อง ทำงานมีผล คนมีความสุข – ท่านสามารถรับฟังบรรยายธรรมะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 12 Sep
โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดบรรยายธรรมะเรื่อง มีใจเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน – ท่านสามารถรับฟังบรรยายธรรมะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลหัวเฉียว หรือรับฟังผ่าน Facebook Live : โรงพยาบาลหัวเฉียว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ
โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะเรื่อง วิปัสสนานุสติ – ท่านสามารถรับฟังบรรยายธรรมะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลหัวเฉียว จำกัดเพียง 100 ท่าน เท่านั้น หรือรับฟังผ่าน Facebook Live : โรงพยาบาลหัวเฉียวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ
โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะเรื่อง
โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะเรื่อง
ธรรมเป็นเหตุให้ไม่เสื่อม – ท่านสามารถรับฟังบรรยายธรรมะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลหัวเฉียว May 2023
โรงพยาบาลหัวเฉียว ชวนฟังธรรมะเรื่อง
โรงพยาบาลหัวเฉียว ชวนฟังธรรมะเรื่อง
ดูแลกายใจไม่ให้ทุกข์ – ท่านสามารถรับฟังบรรยายธรรมะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลหัวเฉียว จำกัดเพียง Apr 2023
โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะ เรื่อง ร่ำรวย - รุ่งเรือง - ราบรื่น – ท่านสามารถรับฟังบรรยายธรรมะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลหัวเฉียว จำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น  โดยลงทะเบียนจองที่นั่งได้ที่ http://bit.ly/3I6OKOu หรือรับฟังผ่าน Facebook Live : Huachiew Hospital สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ
โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะเรื่อง
โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะเรื่อง
อาหารใจสำคัญต่อชีวิต – Feb 2023
โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะ
โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะ
เรื่อง อาหารใจสำคัญต่อชีวิต – ท่านสามารถรับฟังบรรยายธรรมะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลหัวเฉียว Feb 2023
โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะ
โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะ
เรื่อง ไก่งามที่ขนคนงามที่แต่ง – Jan 2023
โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะ
โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะ
เรื่อง ไก่งามที่ขนคนงามที่แต่ง – สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ Jan 2023
โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะ
โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะ
เรื่อง เมตตาพาชีวิตเปลี่ยน – Jan 2023
โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะ เรื่อง เมตตาพาชีวิตเปลี่ยน – ท่านสามารถรับฟังบรรยายธรรมะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลหัวเฉียว จำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น โดยลงทะเบียนจองที่นั่งได้ที่ https://bit.ly/3B3C5s1 หรือรับฟังผ่าน Facebook Live : Huachiew Hospitalสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ
โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะเรื่อง
โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะเรื่อง
สืบสานโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่องค์กร – Nov 2022
โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะ เรื่อง สืบสานโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อนำสิ่งที่ดีสู่องค์กร – ท่านสามารถรับฟังบรรยายธรรมะ  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลหัวเฉียว จำกัดเพียง 70 ท่านเท่านั้น  โดยลงทะเบียนจองที่นั่งได้ที่ https://bit.ly/3SzaQM7  หรือรับฟังผ่าน Facebook Live : Huachiew Hospital สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ
รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรม เรื่อง
รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรม เรื่อง
“ชีวิตสดใสถ้าจิตใจเบิกบาน” โดย พระสมพงษ์ รตนวํโส – โรงพยาบาลหัวเฉียว จึงได้จัดโครงการธรรมโอสถ Jun 2020