ธนาคารเพื่อดิจิทัลเจเนอเรชัน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้