ธนาคารเกียรตินาคิน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

AWC เริ่มเข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 ตั้งแต่ 16 ต.ค. 62

๑๑ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๐๑

กรุงเทพฯ-11 ต.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำหลักทรัพย์ของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC) ซึ่งจดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายวันแรกเมื่อ 10 ตุลาคม 2562 เข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

บางจาก คอร์ปอเรชั่น เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน เพื่อเตรียมความพร้อมขยายกิจการ

๑๖ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๑๑

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-ธนาคารเกียรตินาคิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ผู้ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันชั้นนำของไทย เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป ในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมขยายกิจการในอนาคต

คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562 (ก่อนตรวจสอบ) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

๑๙ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๕๑

กรุงเทพฯ-19 ก.ค.-ธนาคารเกียรตินาคิน ผลการดำเนินงานงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (ธนาคารเกียรตินาคิน และบริษัทย่อย) เปรียบเทียบกับงวดครึ่งปีแรกปี 2561 มีกำไรสุทธิ ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเท่ากับ 2,699 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.9 จากงวดเดียวกันของปี