ธนาคารรับรางวัล ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: กสิกรไทยรับรางวัล หุ้นยอดนิยม สูงสุด

๒๖ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๐๗

กรุงเทพฯ-26 มี.ค.-ธนาคารกสิกรไทย ดร. อดิศวร์ หลายชูไทย (ซ้าย) เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล หุ้นยอดนิยม ประจำกลุ่มธุรกิจการเงิน จากนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในพิธีมอบรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ปีที่ 6 ประจำปี 2560

ภาพข่าว: กสิกรไทย รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนแห่งความยั่งยืน

๑๐ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๔:๕๗

กรุงเทพฯ-10 พ.ย.-ธนาคารกสิกรไทย นายจงรัก รัตนเพียร (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความอย่างยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2560 (SET Sustainability Awards 2017 Outstanding) พร้อมทั้งได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability

ภาพข่าว: กรุงไทยรับรางวัล Thailand Sustainability Investment: THIS

๐๙ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๑๕

กรุงเทพฯ-9 พ.ย.-ธนาคารกรุงไทย นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล Thailand Sustainability Investment: THIS หรือรางวัลหุ้นยั่งยืน จาก นางเกษรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: กรุงไทยรับรางวัลThe Asset

๑๑ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๘:๐๕

กรุงเทพฯ-11 เม.ย.-ธนาคารกรุงไทย นายกฤษณ์ เนื่องสิกขาเพียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล Best e-Bank, Thailand และ Digital Infrastructure Awards จากความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมบริการจัดการทางการเงิน และมุ่งมั่นในการพัฒนา Digital Banking ในการประกวด The Asset Triple A

ภาพข่าว: กสิกรไทยรับ 2 รางวัลจากงาน SET Awards 2016

๐๙ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๕:๓๘

กรุงเทพฯ-9 ก.พ.-ธนาคารกสิกรไทย ดร. อดิศวร์ หลายชูไทย (ที่ 2 จากซ้าย) เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมและรางวัลบริษัทดีเด่นด้านนวัตกรรมจาก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัล รายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2559

๑๙ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๗

กรุงเทพฯ-19 ธ.ค.-ธนาคารกรุงไทย นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล รายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2559 จาก นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยธนาคารได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ภาพข่าว: กสิกรไทยคว้ารางวัลธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปีจาก FinanceAsia

๒๗ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๓๑

กรุงเทพฯ-27 ก.ย.-ธนาคารกสิกรไทย นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นตัวแทนธนาคารรับรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมของประเทศไทยประจำปี 2559 ( Best Bank in Thailand 2016) จากการประกาศผลรางวัล Country Awards for Achievement 2016 ที่จัดขึ้นโดย FinanceAsia

ภาพข่าว: รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559

๑๖ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๓๒

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-ธนาคารกรุงไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น ณ

ภาพข่าว: กสิกรไทยคว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมด้านธนาคารบนโทรศัพท์มือถือและบัตรเครดิต

๒๘ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๑๐

กรุงเทพฯ-28 ก.ค.-ธนาคารกสิกรไทย นางนพวรรณ เจิมหรรษา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (กลาง) เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลยอดเยี่ยมด้านธนาคารบนโทรศัพท์มือถือของประเทศไทย (Best Mobile Banking Product in Thailand) และ รางวัลยอดเยี่ยมด้านผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตของประเทศไทย (Best Credit Card Product in

ภาพข่าว: กสิกรไทย รับรางวัลผู้ให้บริการไพรเวทแบงค์กิ้งที่ดีที่สุดในประเทศไทย

๑๖ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๐๔

กรุงเทพฯ-16 มิ.ย.-ธนาคารกสิกรไทย นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลธนาคารผู้ให้บริการไพรเวทแบงค์กิ้งที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2559 (Best Private Banking Services Overall in Thailand 2016) จากการลงคะแนนคัดเลือกผู้ให้บริการที่ดีที่สุดในไทย

ภาพข่าว: กสิกรไทย รับรางวัลผู้ให้บริการด้านตราสารหนี้ยอดเยี่ยม 9 ปีซ้อน

๒๒ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๒๖

กรุงเทพฯ-22 มี.ค.-ธนาคารกสิกรไทย นายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย เป็นตัวแทนธนาคารรับรางวัลสถาบันการเงินผู้ให้บริการด้านตราสารหนี้ยอดเยี่ยม (Best Bond House) เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน (พ.ศ. 2551-2559 ) และรางวัลยอดเยี่ยมสำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด (Sales Staff of the Year)

ภาพข่าว: รางวัล Best Trade Finance Bank in Thailand 2016

๑๐ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๓:๐๗

กรุงเทพฯ-10 ก.พ.-ธนาคารกรุงไทย นางกิตติยา โตธนะเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล Best Trade Finance Bank in Thailand 2016 จาก นิตยสาร Global Finance โดยเป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล ซึ่งพิจารณาจากการสำรวจในกลุ่มลูกค้าผู้บริหารระดับสูง

ภาพข่าว: รับรางวัล รายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2558

๑๗ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๐๙:๐๗

กรุงเทพฯ-17 ธ.ค.-ธนาคารกรุงไทย นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล รายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2558 จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงไทย รับรางวัล ASEAN CORPORATE GOVERNANCE AWARDS 2015

๑๘ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๓:๕๕

กรุงเทพฯ-18 พ.ย.-ธนาคารกรุงไทย นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล ASEAN CORPORATE GOVERNANCE AWARDS 2015 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ภาพข่าว: กสิกรไทยคว้ารางวัล The Best Bank in Thailand

๑๐ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๒:๔๑

กรุงเทพฯ-10 พ.ย.-ธนาคารกสิกรไทย นางนพวรรณ เจิมหรรษา รองกรรมการผู้จัดการ และ นายดิถีชัย ลิมโปดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลสูงสุด The Best Bank in Thailand ในงาน The Alpha Southeast Asia's 9th Annual Best Financial Institution Awards 5th Annual Corporate Awards

ภาพข่าว: กสิกรไทยคว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม ด้านบัตรเดบิตและบัตรเครดิต

๒๘ ก.ย. ๒๐๑๕ ๒๒:๑๖

กรุงเทพฯ-28 ก.ย.-ธนาคารกสิกรไทย นางสาวสุดฤทัย ทองสอง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลชนะเลิศการออกแบบหน้าบัตรเดบิตประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Best Card Design Asia-Pacific)