ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สมาคมธนาคารไทยพร้อมประกาศ SLA ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการเงิน

๓๐ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๑๖

กรุงเทพฯ-30 มิ.ย.-ธนาคารกรุงเทพ สมาคมธนาคารไทย พร้อมประกาศกำหนดมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA)ของธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้ลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมด้านการรับและดูแลเรื่องร้องเรียน ด้านสินเชื่อ ด้านเงินฝาก ด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และด้านบริการทั่วไป

ธปท. ไม่มีการประกาศวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ

๒๖ ต.ค. ๒๐๑๑ ๑๑:๐๕

กรุงเทพฯ-26 ต.ค.-ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าจากการหารือกับธนาคารพาณิชย์ไทย และสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 มีความเห็นร่วมกันว่า

พิธีลงนามในสัญญาเงินกู้ 16,000 ล้านบาท ร่วมกับ 9 พันธมิตรธนาคาร

๑๔ พ.ย. ๒๐๐๑ ๑๖:๒๓

กรุงเทพฯ-14 พ.ย.-ดีแทค เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2544 ที่ผ่านมา บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (แทค) ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในระบบ DTAC โดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณสมลักษณ์ สัจจาภินันท์ ประธานกรรมการบริหาร ให้เกียรติเป็นประธาน