ธนาคารที่ดิน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

บิ๊กป้อมส่งบิ๊กอวบ สั่งบจธ. ลุยแก้ปัญหาที่ดินทำกินและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั่วประเทศ

๐๗ ก.ค. ๒๐๒๐ ๐๙:๑๗

กรุงเทพฯ-7 ก.ค.-สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน บิ๊กป้อม ส่งบิ๊กอวบ ประธานบอร์ด บจธ. ลุยแก้ปัญหาช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ได้รับความเดือดร้อน ตกงานจากโควิด -19 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้มีที่ดินทำกิน มีอาชีพ และสั่งบจธ.ทำงานเชิงรุก เข้าหาประชาชน ขีดเส้น 17 จังหวัดภาคอีสานต้องลงพื้นที่ให้ครบในเดือนกรกฎาคม

บจธ. พัฒนาศักยภาพชุมชน สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด อ.บ้านโฮ่ง และ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโฉนดป่าซาง จำกัด อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ช่วยรักษาสิทธิ์ในที่ดิน

๑๘ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๕๘

กรุงเทพฯ-18 ต.ค.-สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน บจธ. จัดอบรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชุม ให้แก่เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้าน ท่ากอม่วง จำกัด อ.บ้านโฮ่ง และสหกรณ์การเกษตรโฉนดป่าซาง จำกัด อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ตามแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการที่ดิน ภายใต้โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน พื้นที่นำร่อง 5

กรุงเทพฯ-24 มิ.ย.-สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายศรีชา ม่วงไข่ ผอ.กองบริหารจัดการที่ดิน2 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. และเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยมี นายจรัส บำรุงแคว้น ประธานสหกรณ์เคหะสถานล้านนาเชียงราย พร้อมสมาชิก โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร เพื่อหารือร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ และชี้แจงรายละเอียดกระบวนการดำเนินงานของโ

ภาพข่าว: บจธ.พบชาวบ้าน

๒๔ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๑๕

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามกับ ธ.ก.ส. และ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

๐๓ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๕๗

กรุงเทพฯ-3 ต.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)สำหรับการดำเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน ปี 2559 ระหว่าง

ภาพข่าว: ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

๐๓ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๕๖

กรุงเทพฯ-3 ต.ค.-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สำหรับการดำเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน ปี 2559 ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์