ข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคารกลางซาอุดีอาระเบีย | newswit

ซาอุดีอาระเบียเตรียมจัดการประชุมไฟแนนเชียล เซกเตอร์ คอนเฟอเรนซ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 15-16 มีนาคม ณ กรุงริยาด – การประชุมในปี 2566 นี้จะสานต่อวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งแรกในปี 2562 เพื่อบูรณาการระบบนิเวศของภาคการเงินเข้ากับวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย ซึ่งเอื้อต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของเสถียรภาพทางการคลังที่แข็งแกร่งและมั่นคง
การประชุมภาคการเงินซาอุดีอาระเบีย ปิดฉากการบรรยายกิจกรรมแรกในหัวข้อการพัฒนาภาคการเงิน – พณฯท่านดร. Fahad Al-Mubarak ผู้ว่าการธนาคารกลางซาอุดีอาระเบีย ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมครั้งนี้ โดยเขากล่าวถึงแนวโน้มที่กำลังขยายตัวทั่วโลกในเรื่องความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรยายในส่วนแรกพูดคุยกันในหัวข้อ "KSA ESG Ecosystem: Opportunities and Challenges" โดยในส่วนนี้ คุณ Jamie Sanz