ธนวรรธน์ พลวิชัย ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย และ สโมสรบาสเกตบอลสไนเปอร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะด้านกีฬาให้กับนักศึกษาเพื่อสร้างความมีน้ำใจควบคู่กับการเรียน โดยร่วมกันคิดค้นแนวทางในการสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษารองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบด

ผลการแข่งขัน UTCC 3x3 Amateur

๒๕ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๔๘
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH นำโดย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานกรรมการบริษัท และ ดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการผู้บริหาร จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานปี 2563 รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ โรงพยาบาลประชา

IMH ประชุมผู้ถือหุ้น

๒๑ เม.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๕๘