ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย | newswit

กทปส. - เนคเทค เปิดห้องทดสอบซอฟต์แวร์แห่งแรกของประเทศไทย
กทปส. - เนคเทค เปิดห้องทดสอบซอฟต์แวร์แห่งแรกของประเทศไทย
หนุนผู้บริโภคมั่นใจซอฟต์แวร์เมดอินไทยแลนด์ พร้อมหนุนอุตฯ เอสเคิร์ฟ ไทยเทียบเท่ามาตรฐานโลก – 28 Sep
บพข. รวมตัวนักวิจัยเอไอไทย พัฒนา
บพข. รวมตัวนักวิจัยเอไอไทย พัฒนา
โอเพ่นไทยจีพีที ปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทย – งานสัมมนา "Generative AI (OpenThaiGPT): the Challenges and 28 Sep
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งยกระดับงานวิจัย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งยกระดับงานวิจัย
เชื่อมโยงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนทุนวิจัยทั้งระดับอาจารย์และระดับนิสิตนักศึกษา – นายภากร ปีตธวัชชัย 18 Sep
NT ขอเชิญนักวิจัยสายนวัตกรรม เสนอผลงานขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม
NT ขอเชิญนักวิจัยสายนวัตกรรม เสนอผลงานขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม
ประจำปี 2566 มุ่งเน้นงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์และใช้งานได้จริง – ด้านที่ 1 31 Jul
มูลนิธิลอรีอัลและยูเนสโก ประกาศรายชื่อนักวิทยาศาสตร์หญิงรางวัลเกียรติยศนานาชาติ
มูลนิธิลอรีอัลและยูเนสโก ประกาศรายชื่อนักวิทยาศาสตร์หญิงรางวัลเกียรติยศนานาชาติ
จากโครงการทุนวิจัยลอรีอัล เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 – 13 Jun
ลอรีอัล เปิดรับสมัครชิงทุนวิจัย
ลอรีอัล เปิดรับสมัครชิงทุนวิจัย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 21 พร้อมเสริมแกร่งเครือข่ายครอบครัวนักวิจัยสตรีไทยในงาน Conversations with the 11 May
เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมตรวจวิเคราะห์กลิ่นดิจิทัลฝีมือคนไทย
เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมตรวจวิเคราะห์กลิ่นดิจิทัลฝีมือคนไทย
ตัวช่วย SME อุตสาหกรรมผลิตอาหารไทย – ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการ 20 Feb
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปิโตรนาสเสริมสร้างความร่วมมือกับอุตสาหกรรมพลังงานเพื่อความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปิโตรนาสเสริมสร้างความร่วมมือกับอุตสาหกรรมพลังงานเพื่อความยั่งยืน
– ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความเข้าใจและการจัดการของเหลวใต้ผิวดิน ซึ่งรวมถึงการกักเก็บคาร์บอน 14 Feb
วช. โชว์ รั้วไร้สาย งานวิจัยเพื่อความมั่นคง
วช. โชว์ รั้วไร้สาย งานวิจัยเพื่อความมั่นคง
ป้องกันคนลอบเข้าเมือง ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2566 – พลเรือตรี อนุสรณ์ ยังคุ้มญาติ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า 10 Feb
เปิดงานมหกรรม ฟื้นใจเมือง ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
เปิดงานมหกรรม ฟื้นใจเมือง ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
ณ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี – มหกรรมฟื้นใจเมือง ณ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ถือเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดมหกรรม 22 Dec
วว. ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ BCG
วว. ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ BCG
Farming @ เกาะสมุย ต้นแบบเพื่อการสร้างชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน – ศ.(วิจัย)ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต 09 Dec
นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้าทุนวิจัยลอรีอัล
นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้าทุนวิจัยลอรีอัล
ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ศึกษาด้านนิเวศสรีรวิทยาเพื่อเพิ่มความสำเร็จในการฟื้นระบบนิเวศหญ้าทะเล – รศ. 08 Dec
แบทเทิลแล็บ เวนเจอร์ ลงทุนวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่สุดล้ำ
แบทเทิลแล็บ เวนเจอร์ ลงทุนวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่สุดล้ำ
Battlelab ยกระดับวงการอีสปอร์ตเพื่อเกมเมอร์ทั่วโลก ตั้งเป้า 10,000 ล้านใน 5 ปี – นายเนธิรินทร์ วรางค์เลิศวรกุล 14 Nov
วช. หนุน สทน. และ ม.นเรศวร เปิดตัวส้มโอ
วช. หนุน สทน. และ ม.นเรศวร เปิดตัวส้มโอ
ฉายรังสี ก่อนส่งออกไปสหรัฐอเมริกา – เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของโครงการวิจัยและช่วยเผยแพร่กิจกรรมฉ 09 Nov
วว. จับมือพันธมิตรจังหวัดสงขลา
วว. จับมือพันธมิตรจังหวัดสงขลา
เดินหน้าโครงการผลิตน้ำประปาจากน้ำฝน มุ่งลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก – ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา   07 Nov
หนุน วช. ให้ทุนวิจัยด้านมนุษยศาสตร์การแพทย์ยกระดับการแพทย์และความเป็นมนุษย์ในสังคม
หนุน วช. ให้ทุนวิจัยด้านมนุษยศาสตร์การแพทย์ยกระดับการแพทย์และความเป็นมนุษย์ในสังคม
– คุณวราภรณ์ สุชัยชิต หัวหน้าภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข วช. กล่าวว่า 31 Oct
สสส.-สกสว. สานพลังภาคี พัฒนาฐานข้อมูลวิจัย ก้าวสู่นวัตกรรมคลังข้อมูลสุขภาพ เชื่อมโยงการพัฒนา-ใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล ประเด็นชุมชน - ความปลอดภัยทางถนน - ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม – "สสส. มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลการวิจัย และฐานข้อมูลสุขภาพ สนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ ติดตามสถานการณ์ และปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทันท่วงที เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสังคม โดยงานเสวนาครั้งนี้ มีการนำเสนอกรณีศึกษาใน 3 ประเด็น คือ 1.
วช. จัดงานครบรอบ 63 ปี มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา
วช. จัดงานครบรอบ 63 ปี มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา
พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม ชูบทบาท หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ – 26 Oct
วช. นำนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมักกำจัดวัชพืชและผักตบชวา
วช. นำนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมักกำจัดวัชพืชและผักตบชวา
โชว์ตลาดงานวิจัย ในงานวันสถาปนา 63 ปี วช. – นางอริชา เจียวท่าไม้ แห่งกลุ่ม อถล.ยายชา กล่าวว่า กลุ่ม อถล.ยายชา 21 Oct
ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัยแก่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัยแก่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิทยสิริเมธี – การสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนโครงงานวิจัยแก่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารเทศ (IST) 06 Oct
วช. หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนวิจัยทีมจุฬาฯสร้างฐานข้อมูลจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ
วช. หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนวิจัยทีมจุฬาฯสร้างฐานข้อมูลจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ
– ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า Sep 2022
วช. ดันงานวิจัยโครงการการปรับปรุงเสถียรภาพลาดตลิ่งในสระเก็บน้ำพระรามเก้า
วช. ดันงานวิจัยโครงการการปรับปรุงเสถียรภาพลาดตลิ่งในสระเก็บน้ำพระรามเก้า
ตามรอยพระราชดำริ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน – ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า Sep 2022
บจ. เคมี อินโนเวชั่นมอบทุนโครงการวิจัยยกระดับศักยภาพบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพฯ
บจ. เคมี อินโนเวชั่นมอบทุนโครงการวิจัยยกระดับศักยภาพบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพฯ
ร่วมกับ บพข. – ในวันงานได้รับเกียรติจาก คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท, คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล Sep 2022
หูตึง ภัยเงียบ เสี่ยงสมองเสื่อม
หูตึง ภัยเงียบ เสี่ยงสมองเสื่อม
หมอจุฬาฯ ร่วมกับทุนวิจัยรัฐบาลอังกฤษ จัดให้ความรู้นิทรรศการ บ้านนก ครั้งแรกในไทย – ปัญหาหูตึง Aug 2022
วช. ดัน ผลงานวิจัย กากน้ำตาล วัตถุดิบเหลือใช้จากการเกษตร
วช. ดัน ผลงานวิจัย กากน้ำตาล วัตถุดิบเหลือใช้จากการเกษตร
ยกระดับ อุตสาหกรรมทางเคมีชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน อย่างยั่งยืน – ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง Jul 2022
KBTG ประกาศสนับสนุนทุนวิจัย KBTG
KBTG ประกาศสนับสนุนทุนวิจัย KBTG
Fellowship ครั้งแรกสำหรับ MIT Media Lab – นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป Jun 2022
ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด ปี 3 มอบรางวัลวิจัยด้านวิศวกรรมอุตสาหการดีเด่น
ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด ปี 3 มอบรางวัลวิจัยด้านวิศวกรรมอุตสาหการดีเด่น
ต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาใช้งานได้จริง โดยความร่วมมือกับ มจธ. – ทั้งนี้ Jun 2022