ที่ปรึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ปุกาด!! ปุกาด!! โปรดฟังทางนี้ สำหรับ บมจ. ยูเรกา ดีไซน์ หรือ UREKA ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบวิศวกรรม ล่าสุดบอร์ดแต่งตั้ง ซีอีโอหญิง คนรุ่นใหม่ไฟแรง สุนิสา จิระวุฒิกุล ทั้งสวย-เก่ง-วิชั่นไกล มาพร้อมกับดีกรีที่ไม่ธรรมดา อดีตซีเอฟโอ และที่ปรึกษาการลงทุนบริษัททั้งในและต่างประเทศ แถม ก่อนหน้านี้ได้เข้ามานั

UREKA เปิดตัว CEO สาวสวยไฟแรง

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑๐:๓๒

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (foreign listing)

๐๓ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑๑:๕๑

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (foreign listing) เพื่อลดระยะเวลาการให้คำแนะนำของที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) จาก 3 ปี เหลือ 1 ปี เทียบเท่ากับหลักเกณฑ์สำหรับบริษัทไทย

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑๕:๕๘