ข่าวประชาสัมพันธ์ทีเอสฟลาวมิลล์ | newswit

TMILL จัดกิจกรรม คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน
TMILL จัดกิจกรรม คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน
– ทั้งนี้ TMILL พร้อมขับเคลื่อนสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ และแสดงเจตนารมณ์ในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง 23 Feb
TMILL จัดกิจกรรมวันสถิติความปลอดภัยครบ
TMILL จัดกิจกรรมวันสถิติความปลอดภัยครบ
2,500 วัน – ส่วนเป้าหมายที่ 2 คือการจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งในปี 2566 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 3% 16 Feb
TMILL ได้รับใบประกาศรับรองเป็นสมาชิก
TMILL ได้รับใบประกาศรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) ครั้งที่ 3 – ที่มา : ที เอส 03 Jan
TMILL รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย
TMILL รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด – ที่มา : ที เอส 27 Dec
TMILL รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability
TMILL รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability
Disclosure Award 2023 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน – นางแววตา กุลโชตธาดา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน 25 Dec
TMILL ปลื้ม!! คว้าคะแนน AGM ปี
TMILL ปลื้ม!! คว้าคะแนน AGM ปี
66 เต็มร้อย ติด 1 ใน 226 บริษัท ที่ไม่ถูกปรับลดอันดับลง – โดยคะแนน AGM Checklist ปี 2566 ถือ 05 Sep
TMILL จัดกิจกรรม ปันรัก ปันน้ำใจ
TMILL จัดกิจกรรม ปันรัก ปันน้ำใจ
เพื่อผู้ป่วยจิตเวช – 30 May
TMILL ออกสตาร์ท Q1/66 กำไรสุทธิพุ่ง
TMILL ออกสตาร์ท Q1/66 กำไรสุทธิพุ่ง
109.6% พร้อมปันผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อัตราหุ้นละ 0.13 บาท – นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี 19 May
ผู้ถือหุ้น TMILL โหวตรับปันผลอัตราหุ้นละ
ผู้ถือหุ้น TMILL โหวตรับปันผลอัตราหุ้นละ
0.13 บาท ปลื้มปี 65 รายได้นิวไฮในรอบ 15 ปี – โดยบริษัทฯ 02 May
TMILL โชว์ปี65 รายได้จากการจำหน่ายโต
TMILL โชว์ปี65 รายได้จากการจำหน่ายโต
32.5% บอร์ดฯใจดี ปันผลอีกหุ้นละ 13 สตางค์ – นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ที เอส 03 Mar
TMILL รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ
TMILL รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ
Sustainability Disclosure Acknowledgement ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน – Dec 2022
TMILL ผลงานสุดแกร่ง Q3/65 คว้ากำไร
TMILL ผลงานสุดแกร่ง Q3/65 คว้ากำไร
39.42 ลบ.โตแรง 75.3% YoY พร้อมเคาะปันผลระหว่างกาล 0.08 บาท/หุ้น – นางแววตา กุลโชตธาดา Nov 2022
TMILL คว้าคะแนน CGR 5 ดาว ดีเลิศ ประจำปี 65 – ทั้งนี้ โครงการสำรวจเพื่อติดตามและวัดผลการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ หรือ บรรษัทภิบาล ของบริษัทจดทะเบียนไทย ( CGR) เป็นโครงการสำรวจเพื่อติดตามและวัดผลการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ หรือบรรษัทภิบาล ของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)
TMILL เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
TMILL เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
วัดสำโรงใต้ (ปุณหังสนาวาส) จ.สมุทรปราการ – โดยได้รับเกียรติจาก นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอพระประแดง Oct 2022